Nov 20, 2019   10:35 p.m. Félix
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

PhDr. Emília Mironovová
Identification number: 259
University e-mail: emilia.mironovova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka bez vedeckej hodnosti - Centre of Languages, Humanities and Academic Sport (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Making Continental Matador Truck Tires s.r.o. more attractive for graduates in the labour market
Written by (author): Ing. Michaela Putalová
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: PhDr. Emília Mironovová
Opponent:PaedDr. Andrej Šeliga, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Zatraktívnenie CONTINENTAL Matador Truck Tires s.r.o. pre absolventov VŠ a SŠ pri výbere zamestnania
Summary:PUTALOVÁ, Michaela : Zatraktívnenie Continental Matador Truck Tires s.r.o. pre absolventov VŠ a SŠ pri výbere zamestnania. [Bakalárska práca] -- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; katedra humanitných vied -- školiteľ: PhDr. Emília Mironovová - Trnava: MTF STU, 2012. 50 s. V bakalárskej práci som sa zaoberala otázkou výberu zamestnancov do podniku Continental Matador Truck Tires, s.r.o., so zameraním na absolventov VŠ a SŠ. Mojim cieľom bolo analyzovať súčasný stav a navrhnúť možné riešenia na zatraktívnenie daného podniku pre cieľovú skupinu. Bakalárska práca je rozdelená do štyroch častí. Prvá časť obsahuje súčasný stav získaných poznatkov pri výbere zamestnancov. Druhá časť je zameraná na históriu, charakteristiku podniku Continental Matador Truck Tires, s.r.o. a opisom výberu zamestnancov v tomto podniku. V ďalšej kapitole sa rozoberá návrh zlepšenia výberu zamestnancov v podniku, postavenie a goodwill podniku na trhu práce. V poslednej, štvrtej kapitole som na základe výsledkov dotazníka navrhla, ako možno zatraktívniť pozíciu podniku Continental Matador Truck Tires, s.r.o. na trhu práce pre absolventov škôl.
Key words:ABSOLVENTI , VÝBER ZAMESTNANCOV , TRH PRÁCE

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited