Nov 19, 2019   3:04 a.m. Alžbeta
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

PhDr. Emília Mironovová
Identification number: 259
University e-mail: emilia.mironovova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka bez vedeckej hodnosti - Centre of Languages, Humanities and Academic Sport (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Analysis of communication in company Chemosvit Folie, a. s. and suggestions for its improvement.
Written by (author): Ing. Dana Kaščáková
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: PhDr. Emília Mironovová
Opponent:Mgr. Gabriela Chmelíková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Analýza komunikácie v podniku CHEMOSVIT FOLIE a. s. a návrhy na jej zlepšenie
Summary:KAŠČÁKOVÁ, DANA: Analýza komunikácie v podniku CHEMOSVIT FOLIE, a. s. a návrhy na jej zlepšenie. [BAKALÁRSKA PRÁCA] -- Slovenská Technická Univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality. - Školiteľ: PhDr. Emília Mironovová -- Trnava; MTF STU, 2012 Kľúčové slová: Komunikácia, komunikačný proces, anonymný dotazník, inovácie, efektívnosť Cieľom mojej bakalárskej práce bolo využiť dostupnú literatúru a získané poznatky s cieľom analyzovať podstatu komunikácie a na základe nižšie uvedenej analýzy navrhnúť inovácie na zlepšenie internej komunikácie v spoločnosti Chemosvit Folie, a. s. Bakalárska práca je rozdelená do štyroch kapitol. Kapitola 1 je zameraná na zhromažďovanie teoretických vedomostí a konceptov o probléme komunikácie a komunikačného procesu. Kapitola 2 je analytická, so zameraním na aktuálny stav internej komunikácie v spoločnosti. Výskumnú metódu, ktorú som v práci použila tvorí metóda anonymného dotazníka. Kapitola 3 obsahuje niekoľko návrhov na zlepšenie účinnosti internej komunikácie v rámci spoločnosti. Kapitola 4 sa zameriava na hodnotenie predložených inovácií pre spoločnosť Chemosvit Folie, a. s. Navrhnuté inovácie prinesú prospech a môžu byť použité v praxi v najbližších rokoch.
Key words:komunikácia, komunikačný proces, inovácie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited