22. 10. 2020  20:53 Sergej
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

PhDr. Emília Mironovová
Identifikačné číslo: 259
Univerzitný e-mail: emilia.mironovova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka bez vedeckej hodnosti - Centrum jazykov, humanitných vied a akademického športu (MTF)

     
     Projekty     Publikácie     Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:
Analýza komunikácie v podniku CHEMOSVIT FOLIE a. s. a návrhy na jej zlepšenie
Autor:
Pracovisko:
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Vedúci práce: PhDr. Emília Mironovová
Oponent:
Mgr. Gabriela Chmelíková, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Analýza komunikácie v podniku CHEMOSVIT FOLIE a. s. a návrhy na jej zlepšenie
Abstrakt:
KAŠČÁKOVÁ, DANA: Analýza komunikácie v podniku CHEMOSVIT FOLIE, a. s. a návrhy na jej zlepšenie. [BAKALÁRSKA PRÁCA] -- Slovenská Technická Univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality. - Školiteľ: PhDr. Emília Mironovová -- Trnava; MTF STU, 2012 Kľúčové slová: Komunikácia, komunikačný proces, anonymný dotazník, inovácie, efektívnosť Cieľom mojej bakalárskej práce bolo využiť dostupnú literatúru a získané poznatky s cieľom analyzovať podstatu komunikácie a na základe nižšie uvedenej analýzy navrhnúť inovácie na zlepšenie internej komunikácie v spoločnosti Chemosvit Folie, a. s. Bakalárska práca je rozdelená do štyroch kapitol. Kapitola 1 je zameraná na zhromažďovanie teoretických vedomostí a konceptov o probléme komunikácie a komunikačného procesu. Kapitola 2 je analytická, so zameraním na aktuálny stav internej komunikácie v spoločnosti. Výskumnú metódu, ktorú som v práci použila tvorí metóda anonymného dotazníka. Kapitola 3 obsahuje niekoľko návrhov na zlepšenie účinnosti internej komunikácie v rámci spoločnosti. Kapitola 4 sa zameriava na hodnotenie predložených inovácií pre spoločnosť Chemosvit Folie, a. s. Navrhnuté inovácie prinesú prospech a môžu byť použité v praxi v najbližších rokoch.
Kľúčové slová:
komunikácia, komunikačný proces, inovácie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene