Dec 12, 2019   1:58 a.m. Otília
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

PhDr. Emília Mironovová
Identification number: 259
University e-mail: emilia.mironovova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka bez vedeckej hodnosti - Centre of Languages, Humanities and Academic Sport (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Values and rituals in the company KONŠTRUKTA-Inudstry, a.s.
Written by (author): Ing. Eva Szalayová
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: PhDr. Emília Mironovová
Opponent:PhDr. Magdaléna Bohunická
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Hodnoty a rituály v podniku Konštrukta-Industry, a.s.
Summary:Cieľ mojej bakalárskej práce bolo použiť dostupnú literatúru a získané poznatky so zámerom analyzovať tradičné hodnoty a rituály podnikovej kultúry. Účelom výskumu bolo zistiť vnímanie hodnôt a rituálov zamestnancami. Bakalárska práca je rozdelená do štyroch kapitol. Kapitola 1 je zameraná na zhromažďovanie teoretických vedomostí a pojmov súvisiacich s problematikou podnikovej kultúry. Kapitola 2 je analytická, vymedzená na súčasný stav podnikových hodnôt a rituálov. Výskumné metódy, ktoré som použila boli dotazník, konzultácie a pozorovanie. Kapitola 3 pozostáva z výsledkov analýzy. Kapitola 4 obsahuje niekoľko návrhov na zlepšenie tradičných a implementáciu nových hodnôt a rituálov. Výsledok prinesie úžitok, ktorý môže podnik použiť v praxi v budúcom období.
Key words:Rituály, Podniková kultúra, Tradície, Hodnoty

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited