22. 10. 2020  20:03 Sergej
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

PhDr. Emília Mironovová
Identifikačné číslo: 259
Univerzitný e-mail: emilia.mironovova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka bez vedeckej hodnosti - Centrum jazykov, humanitných vied a akademického športu (MTF)

     
     
     
     
Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:
Hodnoty a rituály v podniku Konštrukta-Industry, a.s.
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Hodnoty a rituály v podniku Konštrukta-Industry, a.s.
Abstrakt:
Cieľ mojej bakalárskej práce bolo použiť dostupnú literatúru a získané poznatky so zámerom analyzovať tradičné hodnoty a rituály podnikovej kultúry. Účelom výskumu bolo zistiť vnímanie hodnôt a rituálov zamestnancami. Bakalárska práca je rozdelená do štyroch kapitol. Kapitola 1 je zameraná na zhromažďovanie teoretických vedomostí a pojmov súvisiacich s problematikou podnikovej kultúry. Kapitola 2 je analytická, vymedzená na súčasný stav podnikových hodnôt a rituálov. Výskumné metódy, ktoré som použila boli dotazník, konzultácie a pozorovanie. Kapitola 3 pozostáva z výsledkov analýzy. Kapitola 4 obsahuje niekoľko návrhov na zlepšenie tradičných a implementáciu nových hodnôt a rituálov. Výsledok prinesie úžitok, ktorý môže podnik použiť v praxi v budúcom období.
Kľúčové slová:
Rituály, Podniková kultúra, Tradície, Hodnoty

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene