Nov 18, 2019   4:48 a.m. Eugen
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

PhDr. Emília Mironovová
Identification number: 259
University e-mail: emilia.mironovova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka bez vedeckej hodnosti - Centre of Languages, Humanities and Academic Sport (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Adaptation and training program for newly recruited employees into industrial company Etop-Trading a.s.
Written by (author): Ing. Zuzana Kovárová
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: PhDr. Emília Mironovová
Opponent:Mgr. Mária Bednáriková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Adaptačný a vzdelávací program pre novoprijatých pracovníkov v priemyselnom podniku Etop-Trading a.s. Púchov
Summary:Bakalárska práca je zameraná na problematiku adaptačného a vzdelávacieho programu v priemyselnom podniku Etop-Trading a.s. Púchov. Adaptačný proces v podniku je veľmi dôležitý na správne začlenenie a zorientovanie sa novoprijatého zamestnanca do pracovné- ho prostredia. Podnik, ktorý podporuje vzdelávanie u svojich zamestnancov získava vyššiu hodnotu a stáva sa konkurenčne schopnejším. Bakalárska práca je rozdelená do štyroch kapitol. Prvá kapitola pozostáva z teoretických východísk, ktoré som nadobudla po preštudovaní dostupnej odbornej literatúry. Druhá a tretia kapitola sa zaoberá skúmaním súčasného stavu podniku a vyhodnotením dotazníkového šetrenia. Posledná kapitola je venovaná návrhovej časti na riešenie zistených problémov v danom podniku. Hlavným cieľom bakalárskej práce je na základe dotazníkového šetrenia a rozhovorov, zistiť súčasný stav adaptačného a vzdelávacieho programu pre novoprijatých zamestnancov v priemyselnom podniku Etop-Trading a.s. Púchov, poukázať na nedostatky a navrhnúť zlepšenia na zefektívnenie jednotlivých procesov.
Key words:Adaptačný program, vzdelávací program, priemyselný podnik

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited