21. 9. 2019  12:55 Matúš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

PhDr. Emília Mironovová
Identifikačné číslo: 259
Univerzitný e-mail: emilia.mironovova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka bez vedeckej hodnosti - Centrum jazykov, humanitných vied a akademického športu (MTF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Adaptačný a vzdelávací program pre novoprijatých pracovníkov v priemyselnom podniku Etop-Trading a.s. Púchov
Autor: Ing. Zuzana Kovárová
Pracovisko: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Vedúci práce: PhDr. Emília Mironovová
Oponent:Mgr. Mária Bednáriková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Adaptačný a vzdelávací program pre novoprijatých pracovníkov v priemyselnom podniku Etop-Trading a.s. Púchov
Abstrakt:Bakalárska práca je zameraná na problematiku adaptačného a vzdelávacieho programu v priemyselnom podniku Etop-Trading a.s. Púchov. Adaptačný proces v podniku je veľmi dôležitý na správne začlenenie a zorientovanie sa novoprijatého zamestnanca do pracovné- ho prostredia. Podnik, ktorý podporuje vzdelávanie u svojich zamestnancov získava vyššiu hodnotu a stáva sa konkurenčne schopnejším. Bakalárska práca je rozdelená do štyroch kapitol. Prvá kapitola pozostáva z teoretických východísk, ktoré som nadobudla po preštudovaní dostupnej odbornej literatúry. Druhá a tretia kapitola sa zaoberá skúmaním súčasného stavu podniku a vyhodnotením dotazníkového šetrenia. Posledná kapitola je venovaná návrhovej časti na riešenie zistených problémov v danom podniku. Hlavným cieľom bakalárskej práce je na základe dotazníkového šetrenia a rozhovorov, zistiť súčasný stav adaptačného a vzdelávacieho programu pre novoprijatých zamestnancov v priemyselnom podniku Etop-Trading a.s. Púchov, poukázať na nedostatky a navrhnúť zlepšenia na zefektívnenie jednotlivých procesov.
Kľúčové slová:Adaptačný program, vzdelávací program, priemyselný podnik

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene