Jan 20, 2020   2:59 p.m. Dalibor
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Martin Magura, PhD.
Identification number: 2620
University e-mail: martin.magura [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Steel and Timber Structures (FCE)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Multi-story office building in Bratislava
Written by (author): Ing. Balázs Molnár
Department: Department of Steel and Timber Structures (FCE)
Thesis supervisor: Ing. Martin Magura, PhD.
Opponent:Ing. Marcel Vanko
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Viacpodlažná administratívna budova v Bratislave
Summary:Predmetom zadania je analyzovať a porovnať troch rôznych variantov nosného systému danej budovy. Pri návrhu som vychádzal z existujúceho projektu, pri čom som rešpektoval špecifické požiadavky charakteristické pre budovu. Predmetná stavba slúži, ako administratívna budova v Bratislave. Nosný systém je v každých troch prípadoch rámový. Prvý variant je navrhnutý z spriahnutých prievlakov deltabeam, strop tvoria predpäté stropné panely Spiroll a stĺpy sú oceľové. Druhý variant tvoria klasické spriahnuté rámy, kde aj stĺpy aj prievlaky sú oceľobetónové. Stĺpy sú úplne obetónované oceľové profily, prievlak je spriahnutý s plechobetónovou doskou. Tento variant bol navrhnutý podľa podmienky, aby nebolo potrebné vystužovanie rámov. Nosný systém tretieho varianta je oceľové rámové, s jednoduchými kĺbovými spojmi, a štandardnými stenovými a stropnými stužidlami. Podrobnejšie je riešený prvý variant.
Key words:spriahnutý strop, spriahnutý stĺp, viacpodlažný rám

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited