Jan 20, 2020   2:02 p.m. Dalibor
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Martin Magura, PhD.
Identification number: 2620
University e-mail: martin.magura [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Steel and Timber Structures (FCE)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Parking house - National football stadium
Written by (author): Ing. Ľuboš Matušák
Department: Department of Steel and Timber Structures (FCE)
Thesis supervisor: Ing. Martin Magura, PhD.
Opponent:Ing. Marcel Vanko
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Parkovací dom - Národný futbalový štadión Bratislava
Summary:MATUŠÁK ĽUBOŠ: Parkovací dom - Národný futbalový štadión. [Diplomová práca]. Slovenská Technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, Katedra kovových a drevených konštrukcií. Vedúci diplomovej práce Ing. Martin Magura, PhD. Bratislava STU 2014 Úlohou práce je vypracovať návrh troch variant nosnej konštrukcie parkovacieho domu a porovnať jednotlivé varianty z hľadiska spotreby materiálu a vhodnosti voľby. Pri návrhu je potrebné vychádzať z existujúceho projektu parkovacieho domu Aupark Bratislava. Ako prvý variant som zvolil spriahnutý variant. Tento variant bol označený ako vybraný. Jeho súčasťou je aj návrh a posúdenie prípojov a taktiež riešenia vybraných konštrukčných detailov. Ako druhý variant je oceľový skeletový systém s nespriahnutou plechobetónovou doskou. Posledný, tretí variant je oceľový skeletový systém so štíhlymi stropmi Deltabeam.
Key words:Parkovací dom, Spriahnutý variant, Matušák Ľuboš

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited