Jan 29, 2020   6:51 a.m. Gašpar
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Martin Magura, PhD.
Identification number: 2620
University e-mail: martin.magura [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Steel and Timber Structures (FCE)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Velodrom
Written by (author): Ing. Filip Košarišťan
Department: Department of Steel and Timber Structures (FCE)
Thesis supervisor: Ing. Martin Magura, PhD.
Opponent:Ing. Marcel Vanko
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Velodrom
Summary:Diplomová práca pozostáva z dvoch častí. Prvou časťou je vyhotovenie dvoch variantov nosného systému konštrukcie zastrešenia športovej haly. Druhou časťou je podrobná analýza zaťaženia vetrom na danú konštrukciu. Z materiálového hľadiska je konštrukcia zastrešenia navrhnutá ako kombinácia oceľových a drevených prvkov. Zo statického hľadiska sa konštrukcia zastrešenia delí na tri základné časti. Primárny nosný systém tvorí sústava šiestich polrámov, ktoré podopierajú primárny priehradový väzník. Spolu tvoria dvojkríž, ktorý je základom pre nosný systém zastrešenia celého objektu. Sekundárny nosný systém tvorí sústava vzpínadlových väzníkov, ktoré sú na jednom konci uložené na priehradový väzník primárneho nosného systému a po obvode ich podopiera sústava stĺpov. Terciárny nosný systém tvoria prosté nosníky napojené po obvode na sekundárny nosný systém. Podopretie týchto nosníkov tvorí opäť sústava stĺpov. Ďalej je súčasťou nosnej konštrukcie zastrešenia stuženie vo zvislej a vodorovnej rovine a sústava väzníc. Výsledkom podrobnej analýzy zaťaženia vetrom bolo porovnanie výsledkov dosiahnutých podľa normového postupu pre výpočet zaťaženia vetrom a výsledkov zo simulácie výpočtovým programom. Práca pozostáva z grafickej časti, ktorú tvorí výkresová dokumentácia a textovej časti, ktorú tvorí technická správa a statický výpočet.
Key words:zastrešenie, konštrukcia, väzník

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited