Jan 20, 2020   3:40 p.m. Dalibor
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Martin Magura, PhD.
Identification number: 2620
University e-mail: martin.magura [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Steel and Timber Structures (FCE)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Showroom Volvo
Written by (author): Ing. Ondrej Mikuš
Department: Department of Steel and Timber Structures (FCE)
Thesis supervisor: Ing. Martin Magura, PhD.
Opponent:Ing. Marcel Vanko
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Autosalón Volvo
Summary:Cieľom mojej diplomovej práce bolo vypracovať staticko-konštrukčný návrh zadaného objektu v dvoch variantoch, vypracovať návrh zasklenej fasády a následne spraviť analýzu všetkých prvkov a vybraných detailov. Mojou snahou bolo skĺbiť funkčnosť nosného systému s estetickosťou celej stavby. Zadaný objekt autosalónu bol riešený ako obdĺžniková hala so zaoblenou dlhšou hranou. Nosná konštrukcia je riešená ako drevený a oceľový variant. Bočné steny sú presklené, pomocou stĺpikovo-priečnikového systému. Strešný plášť prekrýva aj zaoblenú bočnú stenu. Následne plášť strechy prechádza do presklenej fasády. Zadná stena autosalónu je zo železobetónu. Pri práci som sa zameral na optimalizovanie konštrukcie. Na technické riešenia detailov. Snažil som sa vypracovať ucelený návrh nosnej konštrukcie, ktorý je efektívny a vhodne zapadá do celkového obrazu spoločnosti Volvo.
Key words:návrh nosného systému haly, zasklená stĺpikovo- priečnikova fasáda, riešenie a posúdenie detailov, drevená a oceľová konštrukcia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited