Jan 20, 2020   12:22 p.m. Dalibor
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Martin Magura, PhD.
Identification number: 2620
University e-mail: martin.magura [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Steel and Timber Structures (FCE)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Airport Terminal in Piešťany
Written by (author): Ing. Lucia Ondrušková
Department: Department of Steel and Timber Structures (FCE)
Thesis supervisor: Ing. Martin Magura, PhD.
Opponent:Ing. Ľuboš Balcierák, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Letisková hala v Piešťanoch
Summary:Diplomová práca sa zaoberá návrhom nosnej konštrukcie zastrešenia letiskovej haly a nosných prvkov vnútorného vstavku. Pri návrhu som vychádzala z existujúceho projektu architektonicko-konštrukčného riešenia budovy. Riešená nosná strešná konštrukcia má elegantný zaoblený tvar. Hlavným nosným prvkom strechy je nosník doplnený o výbežok vytvárajúci pozdĺžny vikier, ktorý spolu s masívnymi betónovými piliermi vytvára priečnu väzbu nosnej konštrukcie celej budovy. Pri použití ocele ako materiálu z ktorého bude navrhnutá nosná konštrukcia som uvažovala s dvoma variantami riešenia hlavného nosníka – ako plnostenný nosník prierezu I a ako nosník prierezu I vyľahčený kruhovými otvormi. V treťom variantnom riešení bola konštrukcia navrhnutá z dreva v kombinácií s oceľou. Vstavok pozostáva z priečnych väzieb tvorených oceľovými profilmi a plechobetónovej dosky. Taktiež boli podrobne riešené vybrané detaily konštrukcie.
Key words:nosná konštrukcia, letisková hala , oceľová konštrukcia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited