Jan 20, 2020   1:33 p.m. Dalibor
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Martin Magura, PhD.
Identification number: 2620
University e-mail: martin.magura [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Steel and Timber Structures (FCE)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Car Showroom in Bratislava
Written by (author): Ing. Peter Ondriska
Department: Department of Steel and Timber Structures (FCE)
Thesis supervisor: Ing. Martin Magura, PhD.
Opponent:Ing. Ľuboš Balcierák, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Autosalón v Bratislave
Summary:Cieľom práce bolo vypracovať dve variantné riešenia statiky nosnej konštrukcie showroomu autosalónu v Bratislave a podrobnejšie rozpracovať návrh konštrukcie pre-sklenej obvodovej steny. Prvé variantné riešenie je navrhnuté ako sústava priečnych rámov s plnostennou priečnou väzbou a sú posúdené jednotlivé prvky konštrukcie. Druhé variantné riešenie obsahuje rovnakú dispozíciu a objektovú skladbu. Namiesto plnostennej priečnej väzby je použitá priehradová, ktorá umožní uvoľnenie dispozície interiéru o stĺpy pozdĺžneho rámu. Jednotlivé riešenia sú navrhnuté a posúdené tak, aby spĺňali statické a konštrukčné požiadavky podľa platných technických noriem. Konštrukcia presklenej steny je navrhnutá a posúdená podľa nemeckej normy, keďže v sústave STN EN ešte nie je zakotvený platný normový predpis. Presklená stena je vypracovaná v niekoľkých častiach, podľa spôsobu uloženia sklených tabúl.
Key words:priehradová priečna väzba, presklená stena, plnostenná priečna väzba

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited