Jan 29, 2020   7:06 a.m. Gašpar
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Martin Magura, PhD.
Identification number: 2620
University e-mail: martin.magura [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Steel and Timber Structures (FCE)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Sports City hall in Brezno
Written by (author): Ing. Matúš Slivka
Department: Department of Steel and Timber Structures (FCE)
Thesis supervisor: Ing. Martin Magura, PhD.
Opponent:Ing. Ľuboš Balcierák, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Mestská športová hala v Brezne
Summary:Cieľom práce bolo vypracovať a porovnať výhodnosť troch variantných riešení statického systému nosnej konštrukcie mestskej športovej haly v Brezne. Všetky riešené varianty majú rovnakú dispozíciu a objektovú skladbu. Prvé variantné riešenie je navrhnuté ako oceľový trojkĺbový plnostenný rám s otvormi pre technické vybavenie haly. Druhá varianta je tiež trojkĺbový rám, ale dimenzovaná z iného materiálu – dreva. V treťom variantnom riešení je namiesto plnostennej priečnej väzby použitá priehradová, opäť vyrobená z ocele. Pri zhodnotení jednotlivých variantov som sa zameral hlavne na spotrebu jednotlivých materiálov a ich finančnú náročnosť. Jednotlivé riešenia sú navrhnuté a posúdené podľa platných STN EN noriem.
Key words:priečna väzba, športová hala, oceľová konštrukcia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited