Jan 20, 2020   1:02 p.m. Dalibor
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Martin Magura, PhD.
Identification number: 2620
University e-mail: martin.magura [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Steel and Timber Structures (FCE)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Multifunctional City hall in Trnava
Written by (author): Ing. Martin Tomovič
Department: Department of Steel and Timber Structures (FCE)
Thesis supervisor: Ing. Martin Magura, PhD.
Opponent:Ing. Marcel Vanko
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Mestská viacúčelová hala v Trnave
Summary:Cieľom tejto práce bol návrh nosnej konštrukcie mestskej viacúčelovej haly v Trnave. Pre tento návrh boli vypracované tri variantné riešenia, a to priehradový nosník, vzpínadlový nosník a paralelné vzpínadlo. Tieto varianty boli navrhnuté a posúdené ako rovinné priečne rámy podľa platných noriem. Z týchto variantov bol podrobne rozpracovaný iba vzpínadlový nosník, ktorý najlepšie spĺňal zadané podmienky. Vybraný variant bol namodelovaný ako priestorová úloha v 3D MKP programe, kde bol aj posúdený. Z tohto modelu bol vypracovaný podrobný návrh, v ktorom boli zahrnuté všetky súčasti nosnej konštrukcie vrátane spojov. Konštrukcia bola navrhnutá z ocele S355. Navrhnutá konštrukcia spĺňa podmienky 1. a 2. medzného stavu.
Key words:vzpínadlový nosník, nosná konštrukcia, viacúčelová hala

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited