Jan 19, 2020   2:32 p.m. Drahomíra, Mário, Sára
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Martin Magura, PhD.
Identification number: 2620
University e-mail: martin.magura [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Steel and Timber Structures (FCE)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Shopping centrum Stare Grunty in Bratislava
Written by (author): Ing. Drahomíra Haringová
Department: Department of Steel and Timber Structures (FCE)
Thesis supervisor: Ing. Martin Magura, PhD.
Opponent:Ing. Marcel Vanko
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Obchodné centrum Staré Grunty v Bratislave
Summary:Táto práca sa zaoberá porovnaním troch variantných riešení polyfunkčnej budovy obchodného centra v Mlynskej Doline v Bratislave. Tri návrhy vychádzajú z rovnakého konštrukčného systému -- pozdĺžneho skeletu. Budova sa skladá z troch rôzne zastrešených častí a alternatívne riešenie je zamerané na stropné konštrukcie. Prvý variant je riešený ako oceľový s klasickým oceľovým stropom a oceľovými stĺpmi. Druhý variant rieši oceľobetónové spriahnuté stropy a stĺpy. Posledná varianta je navrhnutá ako oceľové stĺpy a štíhle stropy z delta nosníkov a prefabrikovaných dutinových panelov.
Key words:deltabeam, spriahnutie, obchodné centrum

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited