Jan 20, 2020   4:45 p.m. Dalibor
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Martin Magura, PhD.
Identification number: 2620
University e-mail: martin.magura [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Steel and Timber Structures (FCE)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Hokejová hala v Bardejove
Written by (author): Ing. Štefan Bondra
Department: Department of Steel and Timber Structures (FCE)
Thesis supervisor: Ing. Martin Magura, PhD.
Opponent:Ing. Marcel Vanko
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Hokejová hala v Bardejove
Summary:Predmetom zadania diplomovej práce je vypracovanie troch variantných riešení nosnej konštrukcie mestskej tréningovej haly v Bardejove. Inšpiráciou pri navrhovaní jednotlivých riešení mi boli konštrukcie stavieb s podobným dispozičným zameraním. Variant č.1 je navrhnutý systémom priečnych väzieb. Väzník a stĺpy priečnej väzby majú tvar priehradového trojbokého kvádra. Táto konštrukcia zastrešuje iba objekt hokejovej haly. Objekt zázemia tvorí oceľová skeletová konštrukcia. Pri navrhovaní ďalších konštrukčných riešení som sa snažil zastrešiť objekt hokejovej haly a objekt zázemia tak, aby konštrukcia tvorila jeden celok nielen po technologickej, ale aj statickej stránke. Priečne väzby variantu č.2 tvorí zavesená konštrukcia, ktorá využíva stĺpy a prievlaky objektu zázemia haly na efektívny prenos osovej ťahovej sily z lán zavesenej konštrukcie. Pri variante č.3 nosná konštrukcia priečnej väzby obsahuje lepený lamelový nosník, ktorý je na jednej strane kĺbovo uložený priamo na základovej pätke a v mieste objektu zázemia na dvojici oceľových stĺpov. Lamelový nosník je vhodne doplnený vzpínadlom.
Key words:alternatíva, hokej, MS v Bardejove

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited