Jan 20, 2020   12:07 p.m. Dalibor
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Martin Magura, PhD.
Identification number: 2620
University e-mail: martin.magura [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Steel and Timber Structures (FCE)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Spartak Moscow Football Stadium
Written by (author): Ing. Michal Botló, PhD.
Department: Department of Steel and Timber Structures (FCE)
Thesis supervisor: Ing. Martin Magura, PhD.
Opponent:Ing. Marcel Vanko
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Futbalový štadión Spartak Moskva
Summary:Témou diplomovej práce je variantné riešenie zastrešenia futbalového štadióna. U futbalových štadiónov v súčasnosti trendy smerujú k prekonávaniu čoraz väčších rozponov a dôraz je kladený na určitú "monumentálnosť", ktorá zaručí, že sa štadión často stane dominantou oblasti, v ktorej sa nachádza. Na tento fakt bolo potrebné prihliadať minimálne v rovnakej miere ako na efektivitu systému. Analýze boli podrobené tri varianty nosného systému. Okrem samotnej analýzy bolo úlohou práce aj porovnať jednotlivé varianty z hľadiska ekonomického, architektonického, aj z hľadiska efektivity zvoleného nosného systému.
Key words:štadión, väzník, priehradová konštrukcia, dutý kruhový profil (CHS)

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited