Jan 20, 2020   1:58 p.m. Dalibor
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Martin Magura, PhD.
Identification number: 2620
University e-mail: martin.magura [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Steel and Timber Structures (FCE)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:City sport hall in Poprad
Written by (author): Ing. Adrián Poór
Department: Department of Steel and Timber Structures (FCE)
Thesis supervisor: Ing. Martin Magura, PhD.
Opponent:Ing. Margaréta Kusendová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Mestska športova hala v Poprade
Summary:Diplomová práca sa zaoberá návrhom troch variantných riešení konštrukčného systému mestskej športovej haly v Poprade. Materiál nosnej konštrukcie vo všetkých variantoch je z ocele. Pôdorys má obdĺžnikový tvar s rozmermi 56 m x 50,4 m. Sklon strechy vo všetkých variantoch je 2°, teda vo výpočtoch je uvažovaná ako plochá strecha. Pri prvom a druhom variante osová vzdialenosť priečnych väzieb je 7m. Každý variant je namodelovaný v 3D. Ako prvý variant sme navrhovali priečnu nosnú konštrukciu s priehradovými väzníkmi. Druhý nosný systém bol riešený ako zavesená konštrukcia s priehradovými väzníkmi pomocou lán v priečnom smere, ktoré sú pripojené na pylóny. Posledný variant predstavuje priehradové väzníky navrhované v radiálnom smere, ktorých osí pretínajú v strede. Osové vzdialenosti stĺpov v smere dĺžky budovy je 7 m a v smere šírky budovy je 6,3 m. Pre druhý variant boli vyriešené konštrukčné detaily.
Key words:oceľ, nosná konštrukcia, návrh

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited