Jan 20, 2020   12:06 p.m. Dalibor
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Martin Magura, PhD.
Identification number: 2620
University e-mail: martin.magura [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Steel and Timber Structures (FCE)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Sport centre in Prievidza
Written by (author): Ing. Vladimír Duchoň, PhD.
Department: Department of Steel and Timber Structures (FCE)
Thesis supervisor: Ing. Martin Magura, PhD.
Opponent:Ing. Marcel Vanko
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Športové centrum Prievidza
Summary:Predložená diplomová práca sa zaoberá vypracovaním troch variantov nosnej konštrukcie športového centra. Pri návrhu som vychádzal z pôvodného projektu. Konštrukcia má netypický, ale zároveň zaujímavý tvar. Preto som sa rozhodol zachovať pôvodný, architektonický zámer. Hlavná nosná konštrukcia je vo všetkých prípadoch tvorená priečnym nosným systémom. V prvom variante som sa rozhodol použiť ako hlavný materiál lepené lamelové drevo. Priečne rámy sú navrhuté ako trojkĺbové. Prioritou návrhu bolo posúdenie momentových spojov v tuhých rohoch konštrukcie, ktoré značne ovplyvnili rozmery prierezov. V druhom variante, ktorý som vybral ako výsledný pre rozpracovanie detailov, som použil hlavný materiál oceľ S235. Priečne rámy sú tvorené atypickými stĺpmi a priehradovým väzníkom. V tomto variante bol vypracovaný 3D model vo výpočtovom programe. V treťom variante som sa rozhodol použitť zavesenú konštrukciu prostredníctvom lán, uchytených na pilón. Materiál som zvolil oceľ S235. Stĺpy a priečlu tvoria prierezy tvaru I. Všetky tri varianty boli prevažne, čo sa týka dimenzovania, využité hlavne v medznom stave používateľnosti, čo zapríčinil netypický tvar konštrukcie. Ku všetkým trom typom konštrukcie je vypracovaný výkres dispozície športoviska. Ku vybranej variante sú vypracované výkresy detailov.
Key words:Zrezané vlákna, Priečne rámy, Trojkĺbový rám

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited