Jan 19, 2020   1:38 p.m. Drahomíra, Mário, Sára
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Martin Magura, PhD.
Identification number: 2620
University e-mail: martin.magura [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Steel and Timber Structures (FCE)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Halls for equestrian facility in Stupava
Written by (author): Ing. Monika Šidová
Department: Department of Steel and Timber Structures (FCE)
Thesis supervisor: Ing. Martin Magura, PhD.
Opponent:Ing. Margaréta Kusendová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Jazdecký areál Stupava
Summary:Táto práca sa zaoberá vypracovaním troch variantných riešení haly jazdeckého areálu v Stupave. Pri návrhu sa vychádzalo z existujúceho projektu a bolo potrebné zohľadniť špecifické požiadavky charakteristické pre túto stavbu. Posudzované tri varianty sú navrhnuté na pôdorys obdĺžnikového tvaru s rozmermi 30.2m x 68.4m. Tieto variantné riešenia sa týkajú strešnej konštrukcie. Prvá varianta je riešená ako drevený plnostenný väzník so vzpínadlom. Druhým navrhnutým systémom je oceľový priehradový väzník. Posledný systém predstavuje drevený plnostenný väzník zosilnený predpätím pomocou predpínacích ťahadiel. Tento navrhnutý systém je riešený podrobnejšie a je doplnený aj statickým výpočtom a výkresmi vybraných typických detailov.
Key words:vzpínadlový systém, nosná konštrukcia, jazdecká hala

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited