Jan 19, 2020   1:59 p.m. Drahomíra, Mário, Sára
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Martin Magura, PhD.
Identification number: 2620
University e-mail: martin.magura [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Steel and Timber Structures (FCE)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Tennis center in Liptovsky Mikuláš
Written by (author): Ing. Miroslav Mach
Department: Department of Steel and Timber Structures (FCE)
Thesis supervisor: Ing. Martin Magura, PhD.
Opponent:Ing. Marcel Vanko
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Tenisové centrum v Liptovskom Mikuláši
Summary:Zadaním diplomovej práce bolo vypracovať tri varianty nosnej konštrukcie tenisového centra. Pri návrhu som vychádzal z existujúceho projektu, pri ktorom som zohľadnil špecifické požiadavky charakteristické pre tieto stavby. V prvom variante som hlavnú nosnú konštrukciu navrhol z ocele S 235. Nosný systém v časti zázemia je riešený ako oceľová rámová konštrukcia, na ktorej je kĺbovo pripojený priehradový oblúkový väzník, ktorý prestrešuje celý objekt. V druhom variante je riešená zavesená oceľová konštrukcia. Hlavný nosník je zavesený na lano, ktoré prechádza cez pylón výšky 24 m do kotevného bloku. Nosník je kĺbovo pripojený na jednej strane k pylónu a na druhej strane na oceľovú rámovú konštrukciu zázemia tenisového centra. V tretej variante som sa rozhodol použiť kombináciu ocele s lepeným lamelovým drevom na prestrešenie celého objektu. Tento vybraný variant je doplnený podrobným statickým výpočtom a výkresmi typických detailov. Zastrešenie je tvorené oblúkom, ktorý je uložený na jednej strane na základ a na druhej strane sa pripája na oceľovú rámovú konštrukciu zázemia tenisového centra. Každý variant obsahuje technickú správu s predbežným statickým výpočtom a výkresmi riešenej nosnej konštrukcie.
Key words:oblúk, nosník, tenisové centrum

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited