Jan 19, 2020   1:59 p.m. Drahomíra, Mário, Sára
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Martin Magura, PhD.
Identification number: 2620
University e-mail: martin.magura [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Steel and Timber Structures (FCE)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Swimming pool Liptovský Mikuláš
Written by (author): Ing. Martin Sokol
Department: Department of Steel and Timber Structures (FCE)
Thesis supervisor: Ing. Martin Magura, PhD.
Opponent:Ing. Marcel Vanko
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Plaváreň, Liptovský Mikuláš
Summary:SOKOL, Martin: Plaváreň Liptovský Mikuláš. [diplomová práca]. Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, Katedra kovových a drevených konštrukcií. Vedúci diplomovej práce: Ing. Martin Magura, PhD. Bratislava: STU, 2012, 117s. Zadaním diplomovej práce bolo vypracovať tri varianty statického riešenia prekrytia plavárne v Liptovskom Mikuláši. Vo všetkých troch variantoch je konštrukcia nosná v priečnom smere. Ako prvý variant sme zvolili zavesenú oceľovú konštrukciu. V nej je strecha plavárne zavesená na pylónoch umiestnených v osi ,, 1". V druhom variante sme použili ako nosnú časť strešnej konštrukcie oceľovú priehradovú konštrukciu. Pri prvých dvoch variantoch je osová vzdialenosť priečnych väzieb 5m, pri treťom variante sú to 4m. Tretí variant je z lepeného lamelového dreva. Stĺp je v tomto variante zložený z dvoch prútov obdĺžnikových prierezov a väzník je taktiež obdĺžnikového prierezu. Ako výsledný sme zvolili posledný variant z lepeného lamelového dreva ku ktorému bol vymodelovaný aj 3D výpočtový model. K hlavnej budove plavárne je pridružená budova administratívy so sociálnym zázemím pre návštevníkov plavárne, ktorá je vo všetkých variantoch uvažovaná ako oceľová rámová konštrukcia taktiež nosná v priečnom smere.
Key words:plaváreň, nosná konštrukcia, statické riešenie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited