Jan 20, 2020   4:45 p.m. Dalibor
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Martin Magura, PhD.
Identification number: 2620
University e-mail: martin.magura [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Steel and Timber Structures (FCE)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:CBC office building in Bratislava
Written by (author): Ing. Tibor Olasz
Department: Department of Steel and Timber Structures (FCE)
Thesis supervisor: Ing. Martin Magura, PhD.
Opponent:Ing. Margaréta Kusendová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Administratívna budova CBC v Bratislave
Summary:Cieľom mojej práce bolo porovnať tri rôzne varianty konštrukčného systému výškovej administratívnej budovy CBC v Bratislave. Pri všetkých troch variantoch má budova obdĺžnikový tvar rozmerov 39,85 m x 22,5 m. Budova má 26 nadzemných podlaží s výškou 96,45 m. Konštrukčná výška stropov je 3,7 m, okrem 1. NP ktorého konštrukčná výška je 4,5 m. Prvý nosný systém je navrhnutý ako oceľový s výstužným systémom typu K. Pri druhom variante som zmenil polohu a tvar stužidiel, ktoré som umiestnil na obvod budovy. Pri treťom variante som použil spriahnuté oceľobetónové prierezy a výstužný systém z variantu č.2. Výsledkom je porovnanie jednotlivých alternatív, prierezov jednotlivých prvkov a množstva spotrebovanej ocele na nosnú konštrukciu.
Key words:Výšková budova, Oceľový skelet, Nosná konštrukcia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited