23. 7. 2019  20:22 Oľga
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Marek Pípa, PhD.
Identifikačné číslo: 2666
Univerzitný e-mail: marek.pipa [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     
Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Na obmedzenie výpisu v tabuľke nižšie vyberte požadované hodnoty a stlačte tlačidlo Obmedziť.

Rok odovzdania: Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Peter Adamec
Riadiace inštalačné zbernicové systémy
jún 2009Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marek Behula
Návrh malej vodnej elektrárne v regióne severného Slovenska
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Lukáš Bella
Návrh experimentálneho trigeneračného zariadenia pre vybranú aplikáciu
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Bendel
Návrh bioplynovej stanice
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jozef Bendík, PhD.
Elektromagnetické polia vonkajších elektrických vedení VVN a ZVN z hľadiska limitov expozície obyvateľov a dôsledky vyplývajúce pre návrh vedení
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Jakub Bežuch
Návrh energetického hospodárstva vybraného objektu
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marián Bičan
Návrh automatizovaného systému regulácie VN impulzného generátora
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Timotej Bodzás
Návrh automatizovaného nabíjacieho zdroja pre impulzný VN generátor
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Timotej Bodzás
Návrh hybridného zdroja elektrickej energie pre vybranú aplikáciu
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Branislav Bukšár
Návrh RGB svietidla a riadiaceho zariadenia pre miešanie farby svetla
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Matej Cenký, PhD.
Elektrické parametre vonkajších elektrických vedení VVN a ZVN a ich vplyv na potrebu transpozície vedenia
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Anton Cerman, PhD.
Softvér pre laboratórne tepelné čerpadlo
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Patrik Cipala
Návrh fotovoltickej elektrárne pre vybranú lokalitu
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Patrik Cipala
Návrh kogeneračnej jednotky
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Jakub Cverenkár
Návrh impulzného skúšobného VN generátora
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Matej Čech
Návrh fotovoltickej elektrárne pre vybranú lokalitu
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lukáš Český
Funkčný model prečerpávacej vodnej elektrárne
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Milan Desát
Návrh ostrovného smart-systému elektroenergetického hospodárstva vybraného objektu
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Eduard Dindoffer
Návrh ostrovného energetického systému pre vybranú aplikáciu
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Peter Dragan
Návrh tepelného čerpadla pre vybraný objekt
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Filip Drobáň
Návrh automatizovaného regulovateľného zdroja pre VN skúšobný zdroj s priemyselnou frekvenciou
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lukáš Dubrovay
Fotovoltická elektráreň pre potreby národného centra pre výskum a aplikácie obnoviteľných zdrojov energie
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Bálint Forró
Návrh energetického systému s využitím dostupných OZE pre vybraný objekt
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marcel Gajdoš
Návrh hybridného energetického systému vybraného objektu
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Marcel Gajdoš
Návrh tepelného čerpadla pre vybranú aplikáciu
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Tomáš Gyurkovics
Návrh hybridného smart-systému energetického hospodárstva vybraného objektu
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Hajduček
Návrh malej vodnej elektrárne
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Tomáš Havlík
Návrh laboratórneho termosolárneho systému pre prípravu teplej úžitkovej vody
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Matúš Hirko
Návrh RGB-LED-svietidla riadeného signálom DMX 512
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Matúš Hirko
Realizácia RGB svietidla na báze LED riadené signálom DMC 512
december 2008Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dalibor Hlucháň
Model fotovoltickej elektrárne natáčanej za slnkom
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Dalibor Hlucháň
Vývoj solárnych zariadení
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. František Horniak
Akumulácia elektrickej energie v sekundárnych elektrochemických článkoch
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. František Horniak
Prečerpávacia vodná elektráreň na FEI STU
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Tomáš Hricko
Návrh malej vodnej elektrárne
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Hricko
Návrh typovej technológie malej vodnej elektrárne
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Jozef Ivanega
Návrh malej vodnej elektrárne
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Pavol Jamrich
Návrh funkčného modelu veternej elektrárne na báze Savoniovho rotora
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Bohumil Jankech
Návrh vodnej elektrárne vo vybranej lokalite
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
40.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Matej Jašurek
Projekt elektroinštalácie bytového domu
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Matej Jašurek
Solárne laboratórium
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
42.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jozef Jatel
Využitie energie vetra v laboratóriu obnovitelných zdrojov energie
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
43.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Róbert Ješko
Návrh funkčného modelu elektrárne na báze biomasy
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
44.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Vladimír Kanta
Návrh termoelektrického zdroja elektrickej energie
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
45.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Vladimír Kanta
Návrh zdroja energie na báze termoelektrického javu
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
46.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Anton Katerinec
Návrh hybridného elektroenergetického systému pre vybraný objekt
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
47.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ján Kišeľa
Návrh regulačného zdroja pre napájanie VN skúšobného transformátora
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
48.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ján Kišeľa
Návrh riadiaceho systému vybranej kogeneračnej jednotky
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
49.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Martin Kokosík
Návrh kogeneračnej jednotky
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
50.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Martin Kokosík
Návrh vodnej elektrárne vo vybranej lokalite
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
51.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ján Kolárik
Návrh fotovoltickej elektrárne
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
52.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Milan Koleník
Aplikácia kogeneračnej jednotky v laboratóriu obnoviteľných zdrojov energie
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
53.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Milan Koleník
Vývoj mikro-kogeneračnej jednotky
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
54.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Matúš Kováč
Návrh automatizovaného regulačného zdroja pre budenie vysokonapäťového skúšobného transformátora
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
55.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Matúš Kováč
Návrh automatizovaného regulačného zdroja pre napájanie skúšobného VN transformátora
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
56.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Miroslav Koza
Návrh veternej elektrárne na báze Savoniovho rotora
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
57.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ľubomír Krajčírovič
Návrh hybridného energetického systému pre vybraný objekt
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
58.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ľubomír Krajčírovič
Návrh systému kombinovanej výroby energií pre vybraný objekt
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
59.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Dušan Kramár
Kogenerácia a drevoplyn
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
60.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dušan Kramár
Kogenerácia a pyrolýza
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
61.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ján Kresánek
Návrh elektronického predradníka pre vysokotlakové výbojové svetelné zdroje
december 2007Zobrazenie záverečnej práce
62.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Michal Krucina
Vyvedenie výkonu zo zdrojov určených pre ostrovnú prevádzku s možnosťou spolupráce so sieťou
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
63.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Oliver Kubačka
Návrh malej vodnej elektrárne pre vybranú lokalitu
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
64.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Miroslav Kubinec
Návrh funkčného modelu fotovoltickej elektrárne s fixnou montážou panelov
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
65.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ondrej Kulich
Návrh fotovoltickej elektrárne pre vybranú lokalitu
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
66.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Miroslav Kušnír
Návrh experimentálneho funkčného modelu tepelnej elektrárne
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
67.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Boris Kuzman
Návrh malej vodnej elektrárne vo vybranej lokalite
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
68.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Matej Laluha
Návrh laboratórneho funkčného modelu fototermálnej elektrárne
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
69.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jozef Lehotský
Stožiare pre vonkajšie elektrické vedenia
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
70.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Miroslav Lipničan
Návrh experimentálneho tepelného čerpadla
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
71.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Miroslav Lipničan
Návrh laboratórneho termosolárneho systému pre prípravu teplej úžitkovej vody
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
72.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lukáš Lisý
Experimentálne tepelné čerpadlo
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
73.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Michal Lúpal
Návrh upgradeu výskumnej bioplynovej stanice
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
74.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Martina Maďarová
Návrh fototermálneho systému pre prípravu teplej úžitkovej vody
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
75.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ferdinand Mader
Návrh funkčného modelu fotovoltickej elektrárne pre laboratórium obnoviteľných zdrojov energie
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
76.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jaroslav Marčok
Funkčný model akumulátora elektrickej energie na báze stlačeného vzduchu
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
77.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jaroslav Marčok
Návrh systému pre akumuláciu elektrickej energie
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
78.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Stanislav Margicin
Návrh technologického zariadenia malej vodnej elektrárne v katastrálnom území obce Machulince na rieke Žitava
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
79.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Ing. Peter Môťovský
Návrh riadiaceho systému pre funkčný model prečerpávacej vodnej elektrárne
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
80.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Alfréd Nagy
Projekt malej vodnej elektrárne pre vybranú lokalitu
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
81.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Juraj Noskovič
Návrh tepelného čerpadla pre laboratórium obnoviteľných zdrojov energie
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
82.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Juraj Noskovič
Tepelné čerpadlo pre laboratórium obnoviteľných zdrojov energie
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
83.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Vladimír Pagáč
Návrh funkčného laboratórneho modelu bioplynovej stanice
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
84.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jozef Pavučok
Návrh kogeneračnej jednotky pre vybraný objekt
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
85.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jozef Pavučok
Projekt kogeneračného zdroja pre vybranú aplikáciu
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
86.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martin Pazdera
Vývoj solárneho systému pre laboratórium OZE
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
87.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Dominik Petrek
Návrh tepelného čerpadla pre vybraný objekt
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
88.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Viktor Póda
Návrh fyzikálneho modelu prečerpávacej vodnej elektrárne
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
89.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Patrik Pólya
Projekt malej vodnej elektrárne pre vybranú lokalitu
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
90.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ján Poničan
Analýza klimatických vplyvov pôsobiacich na fotovoltické články
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
91.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ján Pošik
Experimentálna aplikácia tepelného čerpadla
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
92.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Peter Poštolka
Návrh hybridného elektroenergetického systému pre vybraný objekt
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
93.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Puček
Návrh zdroja elektrickej energie pre ostrovnú prevádzku vybraného objektu
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
94.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Marta Puzová
Návrh solárneho energetického zariadenia pre vybraný objekt
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
95.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Filip Ribar
Funkčný model prečerpávacej vodnej elektrárne
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
96.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Filip Ribar
Model prečerpávacej vodnej elektrárne
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
97.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Andrej Rožič
Návrh laboratórneho trigeneračného systému
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
98.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Andrej Schramm
Návrh kogeneračnej jednotky
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
99.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Peter Slota
Návrh tepelného čerpadla pre vybraný objekt
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
100.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Slota
Projekt tepelného čerpadla pre vybranú aplikáciu
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
101.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Pavol Slovák
Návrh ostrovného smart-systému energetického hospodárstva vybraného objektu
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
102.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Marek Sopóci
Návrh experimentálneho laboratórneho ostrovného systému na báze obnoviteľných zdrojov energie
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
103.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marek Sopóci
Návrh impulzného VN generátora
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
104.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Vladimír Svetlošák
Návrh experimentálnej prečerpávacej vodnej elektrárne
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
105.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Vladimír Svetlošák
Návrh malej vodnej elektrárne
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
106.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Šilhár
Návrh laboratórneho pracoviska pre výskum solárnych zariadení s natáčaním za Slnkom
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
107.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Boris Štefka
Minimalizácia vzniku vyšších harmonických v skúšobných obvodoch vysokého napätia
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
108.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. František Štieber
Návrh kogeneračnej jednotky
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
109.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Stanislav Štulák
Návrh vyvedenia výkonu zo školskej prečerpávacej vodnej elektrárne
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
110.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Bc. Stanislav Štulák
Návrh vyvedenia výkonu zo školskej prečerpávacej vodnej elektrárne
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
111.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Patrik Valentík
Návrh kogeneračnej jednotky pre ostrovné aplikácie
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
112.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Patrik Valentík
Návrh typového ostrovného elektroenergetického systému
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
113.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Matej Volek
Návrh experimentálneho ostrovného elektroenergetického systému
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
114.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Imrich Zsemlye
Funkčný model prečerpávacej vodnej elektrárne
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná