15. 7. 2020  8:07 Henrich
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD.
Identifikační číslo: 2678
Univerzitní e-mail: lea.rollova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Ústav architektúry občianskych budov (FA)
Vedoucí ústavu - Ústav architektúry občianskych budov (FA)
 
Externí spolupracovnice - Ústav architektúry občianskych budov (FA)

Kontakty          
Závěrečná práce
     Projekty
     
     
     
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Habilitační práce
Název práce:
Univerzálne navrhovanie v sektore turizmu
Autor:
Pracoviště:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:Univerzálne navrhovanie v sektore turizmu
Abstrakt:Univerzálne navrhovanie je filozofia a metóda tvorby prostredia, ktorá má za cieľ vytvoriť fungujúcu spoločnosť otvorenú pre všetkých ľudí. Na dosiahnutie tohto cieľa, musia byť sprístupnené prostredia, služby, produkty a informácie všetkým užívateľom tak, aby bola v čo najväčšej možnej miere zohľadnená ľudská diverzita. Univerzálny dizajn v oblasti cestovného ruchu umožní, aby turistické zariadenia a služby slúžili čo najväčšiemu počtu zákazníkov, pri rešpektovaní skutočnosti, že každý zákazník je jedinečný. Z tohto dôvodu nestačí zabezpečiť len bezbariérovo prístupné ubytovacie zariadenia, ale turistická destinácia musí byť schopná ponúknuť pre všetkých bezbariérovo prístupné poznávacie prehliadky, verejnú dopravu, kultúrne a športové podujatia, nakupovanie, stravovanie, bankové služby, zdravotnú starostlivosť atď. V habilitačnej práci sú analyzované požiadavky vzťahujúce sa na rôzne typy zdravotného postihnutia, ktoré sú určujúce pre formulovanie základných princípov univerzálneho navrhovania v tejto oblasti.
Klíčová slova:prístupné prostredie, univerzálne navrhovanie, bezbariérovosť, turizmus pre všetkých

Aktuální stupeň zveřejnění
 
Bylo zvoleno nezveřejnění závěrečné práce - jiný závažný důvod (v souladu s § 51 Zákona č.. 618/2003 Z. z. o autorském právu a právech souvisejících s právem autorským ve znění pozdějších předpisů (autorský zákon)):
jedná sa o habilita.nú prácu.


Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně