20. 9. 2020  0:15 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD.
Identifikačné číslo: 2678
Univerzitný e-mail: lea.rollova [at] stuba.sk
 
Vedúca katedry - Ústav architektúry občianskych budov (FAD)
 
Externá spolupracovníčka - Ústav architektúry občianskych budov (FAD)
Externá spolupracovníčka - Ústav architektúry občianskych budov (FAD)

Kontakty
     
Výučba
     
Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Orgány
     
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Habilitačná práca
Názov práce:
Univerzálne navrhovanie v sektore turizmu
Autor:
Pracovisko:
Fakulta architektúry a dizajnu
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Univerzálne navrhovanie v sektore turizmu
Abstrakt:Univerzálne navrhovanie je filozofia a metóda tvorby prostredia, ktorá má za cieľ vytvoriť fungujúcu spoločnosť otvorenú pre všetkých ľudí. Na dosiahnutie tohto cieľa, musia byť sprístupnené prostredia, služby, produkty a informácie všetkým užívateľom tak, aby bola v čo najväčšej možnej miere zohľadnená ľudská diverzita. Univerzálny dizajn v oblasti cestovného ruchu umožní, aby turistické zariadenia a služby slúžili čo najväčšiemu počtu zákazníkov, pri rešpektovaní skutočnosti, že každý zákazník je jedinečný. Z tohto dôvodu nestačí zabezpečiť len bezbariérovo prístupné ubytovacie zariadenia, ale turistická destinácia musí byť schopná ponúknuť pre všetkých bezbariérovo prístupné poznávacie prehliadky, verejnú dopravu, kultúrne a športové podujatia, nakupovanie, stravovanie, bankové služby, zdravotnú starostlivosť atď. V habilitačnej práci sú analyzované požiadavky vzťahujúce sa na rôzne typy zdravotného postihnutia, ktoré sú určujúce pre formulovanie základných princípov univerzálneho navrhovania v tejto oblasti.
Kľúčové slová:
prístupné prostredie, univerzálne navrhovanie, bezbariérovosť, turizmus pre všetkých

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
Bylo zvoleno nezveřejnění závěrečné práce - iný závažný dôvod (v súlade s § 51 Zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov (autorský zákon)):
jedná sa o habilita.nú prácu.


Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene