Aug 26, 2019   4:47 a.m. Samuel
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Katarína Elefantová, PhD.
Identification number: 26866
University e-mail: katarina.turakova [at] stuba.sk
University e-mail: katarina.elefantova [at] stuba.sk
 
Vedecká pracovnice KS II.b. CSc.,PhD. - Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)
Chemický laborant - Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Biochemical changes accompanying aging of non-conidiating mutant of filamentous fungus Trichoderma viride
Written by (author): Ing. Katarína Elefantová, PhD.
Department: Department of Biochemistry and Microbiology (IBM FCFT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Boris Lakatoš, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Biochemické zmeny sprevádzajúce stárnutie nekonidiujúceho mutanta vláknitej huby Trichoderma viride
Summary:Biochemické zmeny sprevádzajúce stárnutie nekonidiujúceho mutanta vláknitej huby Trichoderma viride Otázka starnutia je problém, ktorý sa rieši nie len na úrovni ľudského organizmu, kde sa výskum v tejto oblasti komplikuje zložitosťou systému, ale stále častejšie sa využívajú aj jednoduchšie organizmy, ako napríklad kvasinky a vláknité huby. Výhodou používania týchto modelov je napriek tomu, že patria medzi eukaryotické organizmy ich pomerne jednoduchá fyziológia a tiež to, že procesy prebiehajúce v týchto organizmoch sa do určitej miery podobajú procesom prebiehajúcim v ľudských bunkách. Trichoderma viride je deuteromycétna pôdna huba, preferujúca rast v kyslejších pôdach. Hoci nepatrí medzi organizmy s obmedzenou dĺžkou života resp., dokáže sa vyhnúť zániku organizmu vytvorením konídii, niektoré aspekty stárnutia boli pozorované aj u nej. V projekte boli sledované zmeny aktivity niektorých markerových enzýmov: mitochondriálnej cytochróm c oxidázy, NADPH: cytochróm c oxidoreduktázy endoplazmatického retikula a plazmatickej H+-adenozíntrifosfatázy. Tieto zmeny boli skúmané u nekonidiujúceho mutanta a porovnané s výsledkami získanými pri práci s divým kmeňom. Skúmaný nekonidujúci mutant T. viride sa od divého kmeňa líši pomalším rastom, s čím pravdepodobne súvisia aj namerané odlišnosti v aktivitách sledovaných markerových enzýmov.
Key words:starnutie, aktivita enzýmov, Trichoderma viride


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited