21. 9. 2019  6:59 Matúš
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Katarína Elefantová, PhD.
Identifikační číslo: 26866
Univerzitní e-mail: katarina.turakova [at] stuba.sk
Univerzitní e-mail: katarina.elefantova [at] stuba.sk
 
Vedecká pracovnice KS II.b. CSc.,PhD. - Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
Chemický laborant - Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)

Kontakty     Absolvent     Závěrečná práce     Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Biochemické zmeny sprevádzajúce stárnutie nekonidiujúceho mutanta vláknitej huby Trichoderma viride
Autor: Ing. Katarína Elefantová, PhD.
Pracoviště: Oddelenie biochémie a mikrobiológie (ÚBM FCHPT)
Vedoucí práce: doc. Ing. Boris Lakatoš, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Biochemické zmeny sprevádzajúce stárnutie nekonidiujúceho mutanta vláknitej huby Trichoderma viride
Abstrakt:Biochemické zmeny sprevádzajúce stárnutie nekonidiujúceho mutanta vláknitej huby Trichoderma viride Otázka starnutia je problém, ktorý sa rieši nie len na úrovni ľudského organizmu, kde sa výskum v tejto oblasti komplikuje zložitosťou systému, ale stále častejšie sa využívajú aj jednoduchšie organizmy, ako napríklad kvasinky a vláknité huby. Výhodou používania týchto modelov je napriek tomu, že patria medzi eukaryotické organizmy ich pomerne jednoduchá fyziológia a tiež to, že procesy prebiehajúce v týchto organizmoch sa do určitej miery podobajú procesom prebiehajúcim v ľudských bunkách. Trichoderma viride je deuteromycétna pôdna huba, preferujúca rast v kyslejších pôdach. Hoci nepatrí medzi organizmy s obmedzenou dĺžkou života resp., dokáže sa vyhnúť zániku organizmu vytvorením konídii, niektoré aspekty stárnutia boli pozorované aj u nej. V projekte boli sledované zmeny aktivity niektorých markerových enzýmov: mitochondriálnej cytochróm c oxidázy, NADPH: cytochróm c oxidoreduktázy endoplazmatického retikula a plazmatickej H+-adenozíntrifosfatázy. Tieto zmeny boli skúmané u nekonidiujúceho mutanta a porovnané s výsledkami získanými pri práci s divým kmeňom. Skúmaný nekonidujúci mutant T. viride sa od divého kmeňa líši pomalším rastom, s čím pravdepodobne súvisia aj namerané odlišnosti v aktivitách sledovaných markerových enzýmov.
Klíčová slova:starnutie, aktivita enzýmov, Trichoderma viride


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně