7. 8. 2020  3:24 Štefánia
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík
Identifikačné číslo: 268
Univerzitný e-mail: oliver.moravcik [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF)
Prorektor - Slovenská technická univerzita v Bratislave
 
Externý spolupracovník - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)

Kontakty
     
Výučba
     
Projekty          
Orgány     
Vedené práce
     
Konferencie     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
Stav
Záverečná práca
DokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Miroslav Bagin
Procesný export údajov z DB Oracle a následný transport cez FTP v prostredí Java
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Bc. Viktor Bálint
Návrh databázovej aplikácie pre správu pokladničných dokladov
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Pavol Binčík
Systém na správu obsahu - Content Management System (CMS)
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Róbert Botka
Návrh systematizácie využitia METADÁT v IP bezpečnostných systémoch
december 2008
Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Vladimír Čapoš
Návrh RS SIMATIC pre systém penohasenia
december 2008Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ján Drahoš
Posúdenie vybraných metodík preskúmavania bezpečnostných rizík
december 2008Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Pavol Futroš
Informačný systém v notácii UML s komparatívnou analýzou tvorby aplikačnej časti pre web versus MDI
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Marek Gono
Zber a analýza systémových logov v kritickej sieťovej infraštruktúre (Internet, DMZ)
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ivo Határ
Možnosti zabezpečenia bezdrôtových prenosov a ich vplyv na prenosové vlastnosti
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Pavol Hustý
Návrh a realizácia terminálovej siete na báze protokolu LTSP
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizP
Autor: Ing. Martin Jedlička, PhD.
Nový prístup k stanoveniu spoľahlivosti softvéru riadiacich systémov
október 2010Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Juraj Kaba
Návrh modelu automatického testovania softvéru v UML
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Adrián Keňo
Informačný systém s prvkami redakčného systému
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Peter Kido
Návrh informačného systému pre stavebnú spoločnosť
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
15.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Adriána Kriššová
Návrh a realizácia informačného systému pre zabezpečenie správy registratúry
december 2008
Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Marek Kudla
Riadenie vývoja softvéru vo vybraných vývojových prostrediach
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
17.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Miroslav Lukáč
Databázová aplikácia v prostredí web (pre spoločnosť s ručením obmedzeným)
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
18.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Milan Marek
Návrh a realizácia malého informačného systému s využitím UML a UP
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Kristína Matulová
Informačný systém pre mototechnu na báze C#
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
20.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Mgr. Martin Ornst
Dochádzkový systém firmy založený na biometrickej identifikácii ako modul informačného systému
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
21.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Daniel Procháska
Návrh informačného systému v notácii UML
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
22.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jana Špaková
Metodika testovania pre jednotlivé etapy testovania IS
december 2008Zobrazenie záverečnej práce
23.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Marián Vajdečka
Návrh internetovej aplikácie pre potreby účtovníctva prepravnej firmy s využitím technológie AJAX a údajov získaných pomocou Google API
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
24.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Roman Vaňúr
Návrh a realizácia modulu informačného systému pre firmu Shark s využitím UML a UP
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBA
Záverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná