Apr 6, 2020   7:21 a.m. Irena
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík
Identification number: 268
University e-mail: oliver.moravcik [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Advanced Technologies Research Institute (MTF)
Prorektor - Vedenie STU (REKP REK)
Vice-chancellor - Slovak university of technology in Bratislava
 
External colleague - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Design of information system in UML notation with comparative analysis WEB vs. MDI
Written by (author): Ing. Pavol Futroš
Department: Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)
Thesis supervisor: Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Informačný systém v notácii UML s komparatívnou analýzou tvorby aplikačnej časti pre web versus MDI
Summary:Diplomová práca je zameraná na návrh informačného systému. Úvod je venovaný problematike analýzy a návrhu riešenia. Sú vypracované požiadavky na systém, hľadajú sa účastníci, sú vytvorené diagramy prípadov použitia a diagramy aktivít. V časti dátovej analýzy prichádza k identifikácii množín entít a ich atribútov a k identifikácii relačných vzťahov. Na základe tejto identifikácie je vypracovaný entito-relačný diagram. Vytvorí sa logický model dát a vytvorí sa databáza. Pomocou technológie PHP a Delphi sa implementuje aplikácia. Aplikácia sa nasadí na osobný počítač. Špecifikujú sa testovacie scenáre pre porovnanie web a MDI aplikácie. Vykoná sa testovanie podľa scenárov a zhodnotia sa dosiahnuté výsledky.
Key words:implementácia, MySQL, PHP, normalizácia, aplikácia, UML, Delphi


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited