Dec 11, 2019   5:38 p.m. Hilda
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík
Identification number: 268
University e-mail: oliver.moravcik [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Advanced Technologies Research Institute (MTF)
Prorektor - Vedenie STU (REKP REK)
Vice-chancellor - Slovak university of technology in Bratislava
 
External colleague - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Methodics of testing for individual phase of testing
Written by (author): Ing. Jana Špaková
Department: Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)
Thesis supervisor: Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Metodika testovania pre jednotlivé etapy testovania IS
Summary:Práca sa zaoberá teóriou testovania a jej aplikáciou vo vývoji informačného systému. V prvej kapitole vysvetľujeme pojem testovanie, druhy testovania, úrovne a stratégie testovania. Vysvetlíme pojem validácie a verifikácie, ktoré sú dôležité pri testovaní. V druhej kapitole vytvoríme najvhodnejší postup testovania informačného systému. Definujeme úlohy v testovaní. Vysvetlíme úlohu testera v procese testovania a vývoja informačného systému. Ukážeme, aké dôležité je evidovanie testovacích prípadov, ich reportovanie a evidencia chýb. V tretej kapitole vytvoríme fiktívny informačný systém, na ktorom vysvetľujeme význam testovania v praxi. Ukážeme použitie testovacích prípadov, ich reportovanie a evidovanie nájdených chýb. Vo štvrtej kapitole sa čitateľ dočíta o problémoch pri testovaní. Spomenieme jednotlivé aspekty, ktoré vznikajú pri testovaní. Zdôrazníme, prečo vznikajú chyby pri testovaní a vysvetlíme vzťah medzi programátorom a testerom.
Key words:testovanie, riadenie, kvalita, chyba


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited