28. 5. 2020  10:24 Viliam
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík
Identifikační číslo: 268
Univerzitní e-mail: oliver.moravcik [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF)
Prorektor - Vedenie STU (REKP REK)
 

Kontakty     Výuka
     
Projekty     Publikace
     
Orgány     Vedené práce          

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Disertační práce
Název práce:
Nový prístup k stanoveniu spoľahlivosti softvéru riadiacich systémov
Autor: Ing. Martin Jedlička, PhD.
Pracoviště:
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Vedoucí práce:
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Nový prístup k stanoveniu spoľahlivosti softvéru riadiacich systémov
Abstrakt:Doktorandská dizertačná práca sa zaoberá problematikou stanovenia spoľahlivosti softvéru riadiacich systémov. Hlavným cieľom práce bolo navrhnúť nový prístup pre stanovenie spoľahlivosti softvéru riadiacich systémov v skorých fázach vývojového procesu softvéru. Základným prostriedkom pre stanovenie spoľahlivosti je model softvéru riadiaceho systému podľa medzinárodnej normy IEC 61499, ktorá slúži na tvorbu distribuovaných riadiacich systémov v automatizácii. V úvode dizertačnej práce je teoreticky opísaná problematika spoľahlivosti softvéru a modelov spoľahlivosti softvéru. V ďalšej časti je charakterizovaná medzinárodná norma IEC 61499 a typy modelov pre modelovania distribuovaných riadiacich systémov. Ďalej sa práca venuje analýze komponentovo založeného softvéru a stanoveniu jeho spoľahlivosti. V tejto časti je taktiež vykonaná analýza a porovnanie komponentovo založeného softvéru a funkčných blokov z hľadiska ich štruktúry a modelovacích techník. Na základe vykonaného skúmania sú stanovené hlavný a čiastkové ciele dizertačnej práce. Hlavná časť práce sa potom zaoberá návrhom nového prístupu pre stanovenie spoľahlivosti softvéru riadiacich systémov, definovaním jeho jednotlivých krokov, parametrov a nástrojov pre výpočet. V záverečnej časti je potom navrhovaný prístup aplikovaný na modelový príklad, ktorým slúži na overenie navrhované prístupu.
Klíčová slova:spoľahlivosť, softvér riadiacich systémov, IEC 61499

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování digitální rozmnoženiny školního díla prostřednictvím akademické / univerzitní knihovny na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely pouze uživatelům v rámci vysoké školy (kontrola přístupu na základě IP adres počítačů nebo prostřednictvím jména a hesla).


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně