28. 9. 2020  15:01 Václav
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík
Identifikační číslo: 268
Univerzitní e-mail: oliver.moravcik [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF)
 

     
     
Projekty     Publikace     
Orgány     
Vedené práce
     
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Informačný systém s prvkami redakčného systému
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík
Oponent:
Ing. Eduard Nemlaha, PhD.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:
Informačný systém s prvkami redakčného systému
Abstrakt:KEŇO Adrián: Informačný systém s prvkami redakčného systému. [Diplomová práca] -- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta v Trnave; Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky. -- Školiteľ: prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík -- Trnava: MtF STU, 2009. 66s. Cieľom mojej diplomovej práce je navrhnúť a implementovať informačný systém s prvkami redakčného systému. Prvá kapitola je venovaná objasneniu základných pojmov. V ďalšej kapitole sa venujem analýze problémovej oblasti a požiadavkám na systém. Pokračujem návrhom štruktúry systému a prostriedkov pre implementovanie jednotlivých časti systému. Po navrhnutí databázy pokračujem implementáciou databázy a samotného systému, ktorý je výsledkom mojej diplomovej práce. Prácu uzatváram zhodnotením prínosov, ale aj nedostatkov mnou vytvoreného informačného systému.
Klíčová slova:
databázový systém, redakčný systém, Apache, UML, informačný systém, PHP, SQL, HTML, CSS, MySQL


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně