Aug 19, 2019   5:36 a.m. Lýdia
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík
Identification number: 268
University e-mail: oliver.moravcik [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Advanced Technologies Research Institute (MTF)
Prorektor - Vedenie STU (REKP REK)
Vice-chancellor - Slovak university of technology in Bratislava
 
External colleague - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Proposal of an information system in the notation UML
Written by (author): Ing. Daniel Procháska
Department: Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)
Thesis supervisor: Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík
Opponent:Ing. Pavol Bezák, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh informačného systému v notácii UML
Summary:V predloženej diplomovej práci riešim problematiku návrhu a čiastkovej implementácie informačného systému v notácii UML. Systém je navrhovaný pre spoločnosť, ktorá zabezpečuje určité služby pre svojho klienta. Celý proces návrhu začína špecifikáciou požiadaviek na systém a analýzou problémovej oblasti. Proces návrhu pokračuje prípadmi použitia cez diagramy prípadov použitia, diagramy aktivít, sekvenčné diagramy, diagram tried až po dátový model, ktorý je implementovaný v SRBD. Nasledujúcou časťou je návrh používateľského rozhrania systému a implementácia časti systému. V záverečnej časti je vypracovaná hardvérová štúdia, bezpečnostná politika, testovacie protokoly a elektronická príručka používateľa.
Key words:požiadavky, informačný systém, diagramy, UML


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited