Aug 23, 2019   7:33 a.m. Filip
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík
Identification number: 268
University e-mail: oliver.moravcik [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Advanced Technologies Research Institute (MTF)
Prorektor - Vedenie STU (REKP REK)
Vice-chancellor - Slovak university of technology in Bratislava
 
External colleague - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Processional data export from DB Oracle and sequent via FTP transport in Java
Written by (author): Ing. Miroslav Bagin
Department: Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)
Thesis supervisor: Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík
Opponent:Ing. Tomáš Haluška, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Procesný export údajov z DB Oracle a následný transport cez FTP v prostredí Java
Summary:Cieľom tejto diplomovej práce je návrhnúť program, ktorým bude možné odosielať dáta z databázy podľa vopred špecifikovaných kritérii zákazníka. Zasielanie údajov je vykonávané automaticky bez obsluhy užívateľa a to z databázy Oracle, ktorá je tiež v práci popísana. Proces exportu a zasielania údajov je zapísaný v UML diagrame tried. Na začiatku sa venujem analýze a katalógu požiadaviek. Druhá časť je zameraná na popis modelu systému s využitím UML a popis implementačných tried. Nasleduje implementácia, návrh dátovej štruktúry pre informačný systém, vytvorenie prístupu do databázy, nastavenie parametrov spojenia. Ďaľšou časťou implementácie je nastavenie java virtual machine pre chod samotnej aplikácie. Aplikácia je vytváraná v jazyku java s GUI rozhraním. Využíva driver pre komunikáciu s DB Oracle na úrovni databázy v SQL jazyku. V závere je popísaný cieľ tejto diplomovej práce, jeho plnenie a dosiahnuté výsledky.
Key words:Informačný systém, Databáza, UML notácia, Export údajov, Zasielanie chybového hlásenia


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited