29. 9. 2020  20:29 Michal, Michaela
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík
Identifikační číslo: 268
Univerzitní e-mail: oliver.moravcik [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF)
Prorektor - Vedenie STU (REKP REK)
 

     
     
     
     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:Procesný export údajov z DB Oracle a následný transport cez FTP v prostredí Java
Autor: Ing. Miroslav Bagin
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík
Oponent:Ing. Tomáš Haluška, PhD.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:
Procesný export údajov z DB Oracle a následný transport cez FTP v prostredí Java
Abstrakt:
Cieľom tejto diplomovej práce je návrhnúť program, ktorým bude možné odosielať dáta z databázy podľa vopred špecifikovaných kritérii zákazníka. Zasielanie údajov je vykonávané automaticky bez obsluhy užívateľa a to z databázy Oracle, ktorá je tiež v práci popísana. Proces exportu a zasielania údajov je zapísaný v UML diagrame tried. Na začiatku sa venujem analýze a katalógu požiadaviek. Druhá časť je zameraná na popis modelu systému s využitím UML a popis implementačných tried. Nasleduje implementácia, návrh dátovej štruktúry pre informačný systém, vytvorenie prístupu do databázy, nastavenie parametrov spojenia. Ďaľšou časťou implementácie je nastavenie java virtual machine pre chod samotnej aplikácie. Aplikácia je vytváraná v jazyku java s GUI rozhraním. Využíva driver pre komunikáciu s DB Oracle na úrovni databázy v SQL jazyku. V závere je popísaný cieľ tejto diplomovej práce, jeho plnenie a dosiahnuté výsledky.
Klíčová slova:
Informačný systém, Databáza, UML notácia, Export údajov, Zasielanie chybového hlásenia


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně