16. 10. 2019  9:47 Vladimíra
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík
Identifikačné číslo: 268
Univerzitný e-mail: oliver.moravcik [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF)
Prorektor - Vedenie STU (REKP REK)
Prorektor - Slovenská technická univerzita v Bratislave
 
Externý spolupracovník - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Návrh modelu automatického testovania softvéru v UML
Autor: Ing. Juraj Kaba
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Vedúci práce: Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík
Oponent:prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh modelu automatického testovania softvéru v UML
Abstrakt:KABA, Juraj: Návrh modelu automatického testovania v UML. [Diplomová práca]- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky.- Školiteľ: prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík.- Trnava: MtF STU, 2011. 93 s. Kľúčové slová: Testovanie softvéru, kvalita softvéru, UML, systémové testovanie Cieľom tejto diplomovej práce je navrhnúť model automatického testovania softvéru pre vybrané testovacie techniky a stratégie pomocou jazyka UML. V práci sú jednotlivé testovacie techniky demonštrované na navrhnutom informačnom systéme. Tento systém je treba otestovať ako celok, preto sa v práci budeme zameriavať na systémové testovanie. Pomocou tohto testovania budeme overovať, či systém vyhovuje požiadavkám budúceho používateľa. Prvá kapitola je venovaná analýze súčasného stavu problematiky testovania softvéru. Je definovaná kvalita softvéru a spôsoby jej zabezpečenia. Sú spomenuté hlavné typy testov a jednotlivé fázy testovania. Druhá kapitola sa zaoberá identifikáciou a analýzou konkrétnej problémovej oblasti. V tejto časti je opísaný testovaný systém, súčasný stav v ktorom sa nachádza, jeho hlavné funkčnosti a procesy v ňom realizované. V tejto časti sú tiež analyzované funkčné, ako aj nefunkčné požiadavky na systém a podľa nich zvolené ciele a postupy testovania. Tretia kapitola obsahuje konkrétne návrhy vybraných testov v UML, ich opis a spôsob realizácie. Štvrtá kapitola je venovaná verifikácii navrhnutého riešenia. V tejto časti bude overené, či vybrané typy testov boli navrhnuté vzhľadom k požiadavkám používateľa. Výsledkom práce sú konkrétne návrhy vybraných automatizovaných systémových testov v UML. Práca spĺňa všetky stanovené body zadania a navrhnutý model automatického testovania softvéru je možné v budúcnosti použiť na implementáciu.
Kľúčové slová:testovanie softvéru, kvalita softvéru, UML

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie len anotácie a abstraktov záverečnej práce, kontaktov, ak autor alebo školiteľ nesúhlasia so zverejnením celého textu. Autor môže uviesť kontaktné údaje (ako nepovinné).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene