Aug 25, 2019   4:52 a.m. Ľudovít
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík
Identification number: 268
University e-mail: oliver.moravcik [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Advanced Technologies Research Institute (MTF)
Prorektor - Vedenie STU (REKP REK)
Vice-chancellor - Slovak university of technology in Bratislava
 
External colleague - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The design of an information system for building company.
Written by (author): Ing. Peter Kido
Department: Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)
Thesis supervisor: Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík
Opponent:Ing. Lukáš Špendla, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh informačného systému pre stavebnú spoločnosť
Summary:Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom informačného systému pre stavebnú spoločnosť STRABAG, s. r. o., Žilina. Návrh realizujeme pomocou modelovacieho jazyka UML, ktorý je v súčasnosti považovaný za najrozšírenejší štandard pre modelovanie informačných systémov. V úvodnej kapitole popisujeme jazyk UML a jeho využitie pri modelovaní informačných systémov. Ďalšia kapitola obsahuje analýzu súčasného stavu vo firme a dôvody prečo je potrebné vytvoriť nový informačný systém. V tretej kapitole sme definovali používateľské požiadavky. V štvrtej kapitole sme vykonali analýzu pomocou UML diagramov a v piatej kapitole sa venujeme tvorbe a implementácii dátového modelu. Šiesta kapitola popisuje používateľské rozhranie a implementáciu systému. Dokumentácia k systému sa nachádza v siedmej kapitole, v ktorej popisujeme hardvérovú štúdiu, bezpečnostnú politiku a testovacie protokoly. Navrhovaný informačný systém má za úlohu zjednodušiť prácu s dokumentáciou spoločnosti.
Key words:UML, informačný systém, firemná dokumentácia, dátový model, implementácia, používateľské rozhranie

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited