14. 8. 2020  12:52 Mojmír
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík
Identifikační číslo: 268
Univerzitní e-mail: oliver.moravcik [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF)
Prorektor - Vedenie STU (REKP REK)
 

     
Výuka
     
     
Publikace
     
Orgány
     
Vedené práce
     
Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Návrh informačného systému pre stavebnú spoločnosť
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce: Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Návrh informačného systému pre stavebnú spoločnosť
Abstrakt:Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom informačného systému pre stavebnú spoločnosť STRABAG, s. r. o., Žilina. Návrh realizujeme pomocou modelovacieho jazyka UML, ktorý je v súčasnosti považovaný za najrozšírenejší štandard pre modelovanie informačných systémov. V úvodnej kapitole popisujeme jazyk UML a jeho využitie pri modelovaní informačných systémov. Ďalšia kapitola obsahuje analýzu súčasného stavu vo firme a dôvody prečo je potrebné vytvoriť nový informačný systém. V tretej kapitole sme definovali používateľské požiadavky. V štvrtej kapitole sme vykonali analýzu pomocou UML diagramov a v piatej kapitole sa venujeme tvorbe a implementácii dátového modelu. Šiesta kapitola popisuje používateľské rozhranie a implementáciu systému. Dokumentácia k systému sa nachádza v siedmej kapitole, v ktorej popisujeme hardvérovú štúdiu, bezpečnostnú politiku a testovacie protokoly. Navrhovaný informačný systém má za úlohu zjednodušiť prácu s dokumentáciou spoločnosti.
Klíčová slova:UML, informačný systém, firemná dokumentácia, dátový model, implementácia, používateľské rozhranie

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování digitální rozmnoženiny školního díla prostřednictvím akademické / univerzitní knihovny na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely pouze uživatelům v rámci vysoké školy (kontrola přístupu na základě IP adres počítačů nebo prostřednictvím jména a hesla).


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně