Dec 11, 2019   11:39 a.m. Hilda
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík
Identification number: 268
University e-mail: oliver.moravcik [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Advanced Technologies Research Institute (MTF)
Prorektor - Vedenie STU (REKP REK)
Vice-chancellor - Slovak university of technology in Bratislava
 
External colleague - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Database application on the web (for a Ldt. company)
Written by (author): Ing. Miroslav Lukáč
Department: Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)
Thesis supervisor: Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík
Opponent:Ing. František Miksa, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Databázová aplikácia v prostredí web (pre spoločnosť s ručením obmedzeným)
Summary:Hlavným cielom diplomovej práce bolo vytvorenie databázovej aplikácie umiestnenej v prostredí webu. Prvá cast je venovaná teoretickým poznatkom týkajúcich sa podstaty databázovej technológie. Práca tu podrobnejšie rozoberá pojmy zaoberajúce sa tvorbou informacných systémov a aplikácií. V druhej casti práce sú popísané požiadavky na systém. Tieto požiadavky sú špecificky rozdelené podla úrovne prístupu do systému. Do tejto kapitoly je zahrnutá aj analýza problémovej oblasti. Rovnako obsahuje model systému vytvorený pomocou nástrojov UML. Medzi nástroje, ktoré sa podielali na vytváraní modelu systému, patria diagramy aktivít, tried a taktiež diagramy prípadov použitia. Na konci druhej casti je vytvorený a zobrazený entitno relacný model a jeho následná transformácia do relacnej schémy. Posledná cast práce je zameraná na implementáciu databázovej aplikácie. Celý systém je umiestnený na webe. Výsledkom je plne funkcná aplikácia prístupná na internete.
Key words:databáza, databázová aplikácia, informacný systém

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet with no restrictions, incl. the right to provide sub-lincence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesis

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited