8. 8. 2020  20:02 Oskar
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík
Identifikačné číslo: 268
Univerzitný e-mail: oliver.moravcik [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF)
Prorektor - Vedenie STU (REKP REK)
 

Kontakty     Výučba     Projekty          
Orgány     Vedené práce
     
Konferencie
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:Databázová aplikácia v prostredí web (pre spoločnosť s ručením obmedzeným)
Autor:
Ing. Miroslav Lukáč
Pracovisko:
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

Názov práce:Databázová aplikácia v prostredí web (pre spoločnosť s ručením obmedzeným)
Abstrakt:
Hlavným cielom diplomovej práce bolo vytvorenie databázovej aplikácie umiestnenej v prostredí webu. Prvá cast je venovaná teoretickým poznatkom týkajúcich sa podstaty databázovej technológie. Práca tu podrobnejšie rozoberá pojmy zaoberajúce sa tvorbou informacných systémov a aplikácií. V druhej casti práce sú popísané požiadavky na systém. Tieto požiadavky sú špecificky rozdelené podla úrovne prístupu do systému. Do tejto kapitoly je zahrnutá aj analýza problémovej oblasti. Rovnako obsahuje model systému vytvorený pomocou nástrojov UML. Medzi nástroje, ktoré sa podielali na vytváraní modelu systému, patria diagramy aktivít, tried a taktiež diagramy prípadov použitia. Na konci druhej casti je vytvorený a zobrazený entitno relacný model a jeho následná transformácia do relacnej schémy. Posledná cast práce je zameraná na implementáciu databázovej aplikácie. Celý systém je umiestnený na webe. Výsledkom je plne funkcná aplikácia prístupná na internete.
Kľúčové slová:
databáza, databázová aplikácia, informacný systém

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu bez obmedzenia, vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely.


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Posudky záverečnej práce neobmedzene