1. 6. 2020  18:48 Žaneta
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík
Identifikační číslo: 268
Univerzitní e-mail: oliver.moravcik [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF)
Prorektor - Vedenie STU (REKP REK)
Prorektor - Slovenská technická univerzita v Bratislave
 

Kontakty
     
     
Projekty
     
     
Orgány
     
Vedené práce
     
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Databázová aplikácia v prostredí web (pre spoločnosť s ručením obmedzeným)
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce: Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík
Oponent:
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

Název práce:
Databázová aplikácia v prostredí web (pre spoločnosť s ručením obmedzeným)
Abstrakt:Hlavným cielom diplomovej práce bolo vytvorenie databázovej aplikácie umiestnenej v prostredí webu. Prvá cast je venovaná teoretickým poznatkom týkajúcich sa podstaty databázovej technológie. Práca tu podrobnejšie rozoberá pojmy zaoberajúce sa tvorbou informacných systémov a aplikácií. V druhej casti práce sú popísané požiadavky na systém. Tieto požiadavky sú špecificky rozdelené podla úrovne prístupu do systému. Do tejto kapitoly je zahrnutá aj analýza problémovej oblasti. Rovnako obsahuje model systému vytvorený pomocou nástrojov UML. Medzi nástroje, ktoré sa podielali na vytváraní modelu systému, patria diagramy aktivít, tried a taktiež diagramy prípadov použitia. Na konci druhej casti je vytvorený a zobrazený entitno relacný model a jeho následná transformácia do relacnej schémy. Posledná cast práce je zameraná na implementáciu databázovej aplikácie. Celý systém je umiestnený na webe. Výsledkom je plne funkcná aplikácia prístupná na internete.
Klíčová slova:
databáza, databázová aplikácia, informacný systém

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování vytvořené digitální rozmnoženiny školního díla online prostřednictvím internetu bez omezení, včetně práva poskytovat sublicence třetí osobě na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely.


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Posudky závěrečné práce neomezeně