Aug 21, 2019   5:31 p.m. Jana
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík
Identification number: 268
University e-mail: oliver.moravcik [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Advanced Technologies Research Institute (MTF)
Prorektor - Vedenie STU (REKP REK)
Vice-chancellor - Slovak university of technology in Bratislava
 
External colleague - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Data capturing and analyzing of the system logs in the critical network infrastructure (Internet, DMZ)
Written by (author): Ing. Marek Gono
Department: Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)
Thesis supervisor: Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík
Opponent:Ing. Vladimír Ľupták, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Zber a analýza systémových logov v kritickej sieťovej infraštruktúre (Internet, DMZ)
Summary:Cieľom záverečnej práce bolo vytvoriť detekčný systém s pomocou softwaru Snort, ktorý bude zberať systémové logy v sieťovej infraštruktúre. Práca opisuje problematiku monitorovania počítačovej siete systémom Snort ako aj skupinu pravidiel, ktoré musia byť aplikované na zachytené dátové pakety na to, aby mohol systém vyhodnotiť, či sa jedná o útok na sieť alebo bežnú aktivitu na sieti. V ďalšej časti práce sú popísané definované pravidlá a konfigurácia detekčného systému ako aj navrhnuté riešenie. Implementovanie detekčného systému bolo aplikované na operačnom systéme Linux ako bolo zadané konzultantom práce. Navrhnutá databáza bola realizovaná v MySQL databáze pre archiváciu zachytených dát na testovanej sieti. Prepojenie systémov prostredníctvom ACID technológie a databázy bolo realizované po nakonfigurovaní detekčného systému a databázy. Výsledky uskutočnené na detekčnom systéme sú vyhodnotené prostredníctvom technológie ACID a zobrazené obrázkami formou grafov. Táto práca môže slúžiť ako vhodný nástroj pri realizácií projektu, akým je vytvorenie detekčného systému vo firemnom alebo domácom prostredí.
Key words:detekčný systém, Snort, analýza dát

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet with no restrictions, incl. the right to provide sub-lincence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesis

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited