Aug 19, 2019   8:47 p.m. Lýdia
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík
Identification number: 268
University e-mail: oliver.moravcik [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Advanced Technologies Research Institute (MTF)
Prorektor - Vedenie STU (REKP REK)
Vice-chancellor - Slovak university of technology in Bratislava
 
External colleague - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Possibilities of securing wireless broadcast and its impact on transmission attributes
Written by (author): Ing. Ivo Határ
Department: Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)
Thesis supervisor: Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík
Opponent:Ing. Peter Trnovský, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Možnosti zabezpečenia bezdrôtových prenosov a ich vplyv na prenosové vlastnosti
Summary:HATÁR, Ivo: Možnosti zabezpečenia bezdrôtových prenosov a ich vplyv na prenosové vlastnosti. [Diplomová práca]- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky.- Vedúci práce: prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík, Konzultant: Ing. Igor Halenár.- Trnava: MtF STU, 2010. 78 s. Kľúčové slová : bezdrôtové siete, bezdrôtové siete, WiFi, zabezpečenie prenosu Práca sa zaoberá popisom možných typológií bezdrôtových sietí a spôsobom ich optimálneho návrhu. Popisuje ich princíp ako aj spôsoby sieťovej komunikácie. Sú v nej zahnuté všetky oblasti, ktoré sa priamo dotýkajú návrhu sietí. Popisuje dostupné možnosti zabezpečenia takto navrhnutých sietí s dôrazom na ich vplyv na prenosové vlastnosti. Popri analýze dostupných ochrán prináša zároveň pohľad na možnosti prekonávania zabezpečenia ako aj praktické ukážky spôsobu ich prekonávania spolu s vyhodnotením efektivity jednotlivých zabezpečení.
Key words:bezdrôtové siete, WiFi, zabezpečenie prenosu

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited