Aug 25, 2019   5:23 p.m. Ľudovít
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík
Identification number: 268
University e-mail: oliver.moravcik [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Advanced Technologies Research Institute (MTF)
Prorektor - Vedenie STU (REKP REK)
Vice-chancellor - Slovak university of technology in Bratislava
 
External colleague - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Project of a Database Application for Management of Cash-Desk Records
Written by (author): Bc. Viktor Bálint
Department: Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)
Thesis supervisor: Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík
Opponent:Ing. Marek Žitňanský
Final thesis progress:Final thesis is incomplete


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh databázovej aplikácie pre správu pokladničných dokladov
Summary:Cielom mojej diplomovej práce bolo navrhnút a ciastocne zrealizovat databázovú aplikáciu pre správu pokladnicných dokladov. Pri návrhu a realizácii takéhoto riešenia som vychádzal z potrieb malých a stredných firiem, prípadne jednotlivcov, ktorí sa snažia svoju prácu s evidenciou dokladov zjednodušit, zefektívnit a hlavne automatizovat. V mojej diplomovej práci sa mi ciastocne podarilo takúto aplikáciu navrhnút a aj zrealizovat. Prvá cast práce sa zaoberá vytvorením katalógu používatelských požiadaviek. V druhej casti som na základe týchto požiadaviek analyzoval problémovú oblast a vytvoril model systému s využitím nástrojov UML.V tretej casti som vytvoril dátový model systému a implementoval ho vo zvolenom databázovom systéme. V dalšom bode som navrhol používatelské rozhranie aplikácie a implementoval úplné riešenie. Riešenie je realizované na báze Microsoft Access databázy, ktorá je umiestnená na Microsoft Internet Information Services. Aplikácia pristupuje k databáze prostredníctvom HTML stránok obsahujúcich VB Script, prostredníctvom ktorého sa vykonávajú databázové operácie. Dokument obsahuje aj ukážky zdrojových kódov, projektovú dokumentáciu a testovacie protokoly.
Key words:tlac, dokument, doklad, pokladnicný, databáza, návrh, správa

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited