21. 2. 2020  11:40 Eleonóra
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík
Identifikační číslo: 268
Univerzitní e-mail: oliver.moravcik [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF)
Prorektor - Vedenie STU (REKP REK)
Prorektor - Slovenská technická univerzita v Bratislave
 
Externí spolupracovník - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Návrh databázovej aplikácie pre správu pokladničných dokladov
Autor: Bc. Viktor Bálint
Pracoviště: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Vedoucí práce: Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík
Oponent:Ing. Marek Žitňanský
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce je nekompletní


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Návrh databázovej aplikácie pre správu pokladničných dokladov
Abstrakt:Cielom mojej diplomovej práce bolo navrhnút a ciastocne zrealizovat databázovú aplikáciu pre správu pokladnicných dokladov. Pri návrhu a realizácii takéhoto riešenia som vychádzal z potrieb malých a stredných firiem, prípadne jednotlivcov, ktorí sa snažia svoju prácu s evidenciou dokladov zjednodušit, zefektívnit a hlavne automatizovat. V mojej diplomovej práci sa mi ciastocne podarilo takúto aplikáciu navrhnút a aj zrealizovat. Prvá cast práce sa zaoberá vytvorením katalógu používatelských požiadaviek. V druhej casti som na základe týchto požiadaviek analyzoval problémovú oblast a vytvoril model systému s využitím nástrojov UML.V tretej casti som vytvoril dátový model systému a implementoval ho vo zvolenom databázovom systéme. V dalšom bode som navrhol používatelské rozhranie aplikácie a implementoval úplné riešenie. Riešenie je realizované na báze Microsoft Access databázy, ktorá je umiestnená na Microsoft Internet Information Services. Aplikácia pristupuje k databáze prostredníctvom HTML stránok obsahujúcich VB Script, prostredníctvom ktorého sa vykonávajú databázové operácie. Dokument obsahuje aj ukážky zdrojových kódov, projektovú dokumentáciu a testovacie protokoly.
Klíčová slova:tlac, dokument, doklad, pokladnicný, databáza, návrh, správa

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování digitální rozmnoženiny školního díla prostřednictvím akademické / univerzitní knihovny na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely pouze uživatelům v rámci vysoké školy (kontrola přístupu na základě IP adres počítačů nebo prostřednictvím jména a hesla).


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně