25. 10. 2020  12:04 Aurel
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík
Identifikačné číslo: 268
Univerzitný e-mail: oliver.moravcik [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF)
 
Externý spolupracovník - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)

     
Výučba
     
Projekty          
Orgány          
     

Obmedziť na:
rok začatia:
rok ukončenia:

Vybraná osoba je oficiálnym riešiteľom nasledujúcich projektov.

StavPor.
Názov projektu
GarantDruh
Oficiálne úlohy
Odkedy
Dokedy
1
M. Strémy
Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
spoluriešiteľ
01.01.201631.12.2017
2
APVV - Všeobecná výzva
spoluriešiteľ
01.07.2015
30.06.2018
3 Cultivate Excellence in Micro- and NAnostructured materials Research at the Slovak University of TechnologyŠírenie excelentnosti a zvyšovanie účastizodpovedný riešiteľ01.01.2015
31.12.2018
4 Dizajn databázových aplikácií na modelovanie automatizácie mentálnych procesovŠ. SvetskýVEGAspoluriešiteľ01.01.2018
31.12.2020
5P. Tanuška
Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
spoluriešiteľ
01.01.2015
31.12.2018
6
 Hybridný spôsob lokalizácie mobilných objektov v budovách
APVV - Všeobecná výzva
zodpovedný riešiteľ
01.07.2016
31.12.2019
7P. BezákH2020: SC3 - Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
spoluriešiteľ
01.01.2015
31.12.2018
8
M. StrémyH2020: LEIT: Nanotechnológie, pokročilé materiály, výrobné procesy a postupy a biotechnológiespoluriešiteľ01.12.2017
01.12.2020
9
 Inovatívne metódy strojového učenia pri rozpoznávaní objektov v rámci modernizácie výučby predmetu "Počítačová grafika a číslicová spracovanie obrazu"KEGA
spoluriešiteľ
01.01.2018
31.12.2020
10
Juhovýchodná Európa (SEE)
riešiteľ
01.04.2009
31.03.2012
11 Metodika preukázania jadrovej a radiačnej bezpečnosti kontajnerov na prepravu vyhoreného paliva pomocou experimentálne získaných údajovP. SchreiberAPVV - Všeobecná výzvaspoluriešiteľ02.09.2008
30.06.2010
12
 Návrh metodiky na posúdenie vplyvu prioritných pravidiel v rozvrhovaní výrobyVEGA
spoluriešiteľ
01.01.2012
31.12.2014
13
 Pan-European Language Network 21+3 for designing the infrastructure of Human Processes - driven Systems of Machine Translation for specialised high-quality TranslationH2020: SC3 - Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energiaspoluriešiteľ01.01.201531.12.2018
14
inštitucionálny projekt
spoluriešiteľ01.01.201631.12.2016
15
O. MoravčíkŠírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
zodpovedný riešiteľ
01.12.2014
31.12.2015
16
 Poznatkovo riadený systém nástrojov sledovania uplatnenia absolventov v praxi v procese integrácie do EÚK. Rešetová
SOP Ľudské zdroje
riešiteľ01.04.201030.09.2012
17
 Prediktívne modelovanie nových funkčných materiálov pre technologické aplikácie (schéma Návraty)M. Strémy
-- Iný domáci --
spoluriešiteľ
01.04.2018
01.04.2019
18O. MoravčíkVEGAzodpovedný riešiteľ01.01.2012
31.12.2014
19
 Rozvoj ľudských zdrojov v oblasti výskumu a vývoja pre Pracovisko materiálového výskumu UVP-CAMBOSOP Ľudské zdroje
garant
01.10.201330.06.2015
20R. Riedlmajer
-- Iný domáci --
spoluriešiteľ
01.01.2017
31.12.2017
21 Signal acquisition, processing and interpretation in biological objects and technical systems
H2020: SC5 - Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
spoluriešiteľ
01.01.2016
31.12.2018
22 Slovenské centrum excelencie v oblasti iónových a plazmových technológií pre materiálové inžinierstvo a nanotechnológie - SlovakIONŠírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
riešiteľ
01.06.201531.05.2016
23
 Slovenské centrum excelencie v oblasti iónových a plazmových technológií pre materiálové inžinierstvo a nanotechnológie - SlovakIONM. Strémy
Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
spoluriešiteľ
01.06.2015
31.05.2016
24
 Software for automatic translation from EU to South-Eastern EuropeŠ. SvetskýŠírenie excelentnosti a zvyšovanie účastispoluriešiteľ
01.01.2015
31.12.2018
25H2020: LEIT: Nanotechnológie, pokročilé materiály, výrobné procesy a postupy a biotechnológiezodpovedný riešiteľ
08.04.2016
31.12.2016
26
 STU ako líder Digitálnej koalícieO. Moravčík
-- Iný domáci --
zodpovedný riešiteľ01.01.2019
31.12.2019
27
VEGA
spoluriešiteľ
01.01.2018
31.12.2020
28 Systém riadenia kvality pre STU Bratislava
Dohoda STU
zodpovedný riešiteľ
25.04.200415.06.2004
29
 Štart novej spolupráceO. MoravčíkPartnership for Tomorrow Programzodpovedný riešiteľ
19.04.2003
27.04.2003
30 Štúdium možností využitia inovatívnych technológií na elimináciu súčasných problémov vyučovania spojených so stratou pozornostiKEGA
spoluriešiteľ
01.01.2018
31.12.2020
31
VEGA
zodpovedný riešiteľ
01.01.2013
31.12.2015
32
Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účastizodpovedný riešiteľ
08.04.2016
31.12.2016
33
O. MoravčíkOP VaV
garant
01.03.2013
31.12.2015
34 Včasná detekcia a identifikácia anomálií v chemickom režime vody v JE s využitím metód umelej inteligencieAPVV - Všeobecná výzva
zodpovedný riešiteľ
01.07.2015
30.06.2019
35
APVV - Program LPP
zodpovedný riešiteľ
27.10.2006
31.10.2009
36K. Rešetová
SOP Ľudské zdroje
riešiteľ
01.10.201330.09.2015
37APVV - Všeobecná výzvazodpovedný riešiteľ01.05.201130.06.2013
38 Vykresľovanie tvárí geometrickými algoritmamiVEGA
riešiteľ
01.01.2016
31.12.2018
39
 Využitie metód umelej inteligencie pri detekcii a identifikácii neštandardných situácií v technologických procesoch priemyselnej prevádzkyO. MoravčíkVEGA
zodpovedný riešiteľ
01.01.201631.12.2018
40 Využitie umelej inteligencie v riadení pružných výrobných systémovP. Schreiber
VEGA
spoluriešiteľ01.01.200831.12.2010
41 V4+ Akademicko-výskumné konzorcium integrujúce databázové, robotické a jazykové technológieŠ. SvetskýInternational Visegrad Fund - Strategic grants
spoluriešiteľ
01.06.2018
30.09.2019
42
I. BajčičákováKEGA
spoluriešiteľ
01.01.201631.12.2018
43
 Zavedenie predmetu "Udržateľné spoločensky zodpovedné podnikanie" do študijného programu Priemyselné manažérstvo na II. stupni MTF STU TrnavaP. Sakál
KEGA
spoluriešiteľ01.01.201231.12.2014
44 Zlepšenie rodovej diverzifikácie (rovnosti zastúpenia žien a mužov) v manažmente inštitúcií materiálového výskumu.O. Moravčík7. rámcový program
zodpovedný riešiteľ
01.01.2009
31.12.2011

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam projektov exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.

Legenda:
Aktívne stavy:
podaný
riešený
schválený
Neaktívne stavy:
neschválenýukončený neúspešne
ukončený úspešne