Jun 17, 2019   11:27 a.m. Adolf
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Mgr. art. Ondrej Kurek
Identification number: 27182
University e-mail: 2005250144 [at] stuba.sk
University e-mail: ondrej.kurek [at] stuba.sk
 
3507V01  Architecture D-ARCH
FA D-ARCH den [year 3]
Doctoral type of study, full-time, attendance method form
3rd year of study

Contacts     Graduate     Final thesis     Publications     Placements     

The selected person is an author of the following publications.

Ord.PublicationsType of resultYearDetails
1.Cesta (nielen) na druhý svet - pohyb v bratislavskom krematóriu od Ferdinanda Milučkého
Kurek, Ondrej
Cesta (nielen) na druhý svet - pohyb v bratislavskom krematóriu od Ferdinanda Milučkého. ALFA, 20. p. 50--53.
articles in magazines2015Details
2.Cez okno
Kurek, Ondrej
Cez okno. Arch, 23. p. 61--65.
articles in magazines2018Details
3.New building of RTVS
Žitňanský, Márius -- Kurek, Ondrej
Novostavba RTVS. In ORAVCOVÁ, E. -- NAHÁLKA, P. ŠOV BA 2012 Špičková Občianska Vybavenosť Bratislavy - problémy a perspektívy európskej metropoly : Zborník referátov z I. ročníka Vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou venovaný perspektívam a rozvoju hlavného mesta. STU FA Bratislava, Ústav architektúry občianskych budov, 17.10.2012. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2012, p. 123--125. ISBN 978-80-227-3844-6.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2012Details
4.Nové farby do sídliskového koloritu
Kurek, Ondrej
Nové farby do sídliskového koloritu. Arch :, 20. p. 52--55.
articles in magazines2015Details
5.Severozápadný vietor
Kurek, Ondrej
Severozápadný vietor. Arch, 24. p. 24--29.
articles in magazines2019Details
6.The theme of movement in architecture.
Kurek, Ondrej
Motív pohybu v architektúre. ALFA, 20. p. 60--67.
articles in magazines2015Details

Use the following button to export the list of publications to a format suitable for Excel.