23. 9. 2020  15:16 Zdenka
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.
Identifikačné číslo: 2734
Univerzitný e-mail: stanislav.uncik [at] stuba.sk
 
 
Externý spolupracovník - Fakulta architektúry a dizajnu (STU)

     
     
Projekty
     
Publikácie
     
Orgány     
Vedené práce
     
Konferencie
     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.Stav
Záverečná práca
Podrobnosti
1.
Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Askhat Abdykadyrov
Využitie prímesí na báze priemyselných odpadov pri výrobe betónu
august 2015
Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Miriama Antalová
Vplyv objemovej hmotnosti a vlhkosti pórobetónu na jeho tepelnú vodivosť a pevnostné charakteristiky
august 2014Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Adriana Bariaková
Vplyv superplastifikátorov na reologické vlastnosti cementových kompozitov
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ján Barta
Priemyselné podlahy
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca je odovzdaná
DP
Autor: Bc. Roman Blaser
3D tlač domov
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lukáš Brutenič
Ľahké betóny na báze odpadového polystyrénu
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Mário Buch
Materiály pre 3D tlač domov
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. Mário Buch
Ovplyvňovanie rýchlosti tuhnutia kompozitov pre 3D tlač domov
máj 2023
Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martin Cichý
Ovplyvňovanie objemových zmien cementových kompozitov hlinitanovým cementom
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michal Cichý
Ovplyvňovanie zmrašťovania cementových mált prísadami
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Marcel Csizmazia
Ľahké betóny na báze recyklovaného penového polystyrénu a polyetylénu
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Janette Dragomirová
Využitie recyklovaného EVA plastu na výrobu tepelnoizolačných polymérbetónov
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca je rozpracovaná
DizP
Autor: Ing. Diana Fiľarská
Materiály pre 3D tlač domov
máj 2022
Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Silvia Gregušová, PhD.
Vplyv teploty a vlhkosti keramického črepu na tepelnú vodivosť tehliarskych výrobkov
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
15.
Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Mária Hlavinková
Vplyv objemovej hmotnosti a vlhkosti pórobetónu na jeho tepelnú vodivosť a pevnostné charakteristiky
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
16.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michal Hutník
Vplyv metakaolínu na vlastnosti cementových kompozitov
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Andrea Ivanič, PhD.
Vplyv vlhkosti pórobetónu na jeho tepelnú vodivosť
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
18.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Andrea Ivanič, PhD.
Vysokohodnotné cementové kompozity
júl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
19.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Georgia Karastogianni
Effect of plasticizers on the properties of cement composites
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Veronika Kmecová, PhD.
Vplyv bazaltových odpraškov na vlastnosti vysokohodnotných cementových kompozitov
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
21.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Matúš Kmeť
Návrh závodu na výrobu betónových stavebných dielcov pre nosný systém priemyselných hál
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
22.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Pavol Kožuško
Materiály na zhotovovanie stavieb technológiou 3D tlače
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
23.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Libor Kykal
Tepelnoizolačné betóny na báze recyklovanej polyuretánovej peny
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
24.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lukáš Kysela
Vplyv superplastifikátora Berament HT 5221 na vlastnosti cementových kompozitov
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Matej Ligač
Technologický návrh závodu na výrobu dielcov pre priemyselné haly
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Bc. Dávid Malý
Dielce priemyselných hál - návrh výroby
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
27.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Katarína Matulová, PhD.
Ovplyvňovanie objemových zmien cementových kompozitov
september 2016Zobrazenie záverečnej práce
28.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Katarína Matulová, PhD.
Samonivelačné cementové potery
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
29.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Alexandra Matúšová
Modifikovanie superplastifikátorov na báze polykarboxylátov
máj 2007
Zobrazenie záverečnej práce
30.
Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Alexandra Matúšová
Zadajte názov práce
september 2013
Zobrazenie záverečnej práce
31.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Podivinský
Vplyv zmrašťovanie redukujúcich prísad na vlastnosti vysokopevných cementových kompozitov
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
32.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Roman Rummel
Ľahké betóny na báze recyklovaných plastov
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
33.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Sivoň
Overenie možnosti využitia recyklovaných káblových izolantov na výrobu ľahkých polymérbetónov.
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
34.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Erika Szabová
Vplyv elektrárenského popolčeka na vlastnosti samonivelačných cementových poterov
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
35.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Katarína Šalková
Ovplyvňovanie vlastností cementových kompozitov superplastifikátormi
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
36.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Aleš Tajták
3D tlač domov - materiály a technológie
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Adam Uhlík
Analýza technológie 3D tlače domov a konštrukcií
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
38.
Záverečná práca je rozpracovaná
DizPAutor: Ing. Adam Uhlík
Ovplyvňovanie rýchlosti tuhnutia kompozitov pre 3D tlač domov
jún 2023Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marek Valašík
Vplyv kremičitého úletu na vlastnosti cementových kompozitov
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBA
Záverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná